Hyppää sisältöön

Poikkeavat tilat ja niiden arviointi

Yleisötilaisuudet pyritään järjestämään ensisijaisesti kokoontumiseen suunnitelluissa tiloissa. Kokoontumistiloja ovat esimerkiksi ravintolat, konserttisalit, teatterit sekä urheilu- ja monitoimihallit. Mikäli yleisötilaisuus halutaan kuitenkin järjestää käyttötarkoitukseltaan poikkeavassa tilassa kuten teollisuushallissa tai toimistotilassa, tulee järjestäjän olla hyvissä ajoin yhteydessä pelastusviranomaiseen. Rakennuslupatarpeen selvittämiseksi otetaan yhteyttä rakennusvalvontaviranomaiseen.

Pelastuslaitos arvioi tilan soveltuvuutta kokoontumiseen palo- ja poistumisturvallisuuden näkökulmasta. Poikkeavan tilan palo- ja poistumisturvallisuuden tulee olla samalla tasolla kuin kokoontumistilan. Tilan enimmäishenkilömäärään vaikuttavat rakennuksen paloluokka, pinta-ala ja poistumisreittien leveydet. Tilassa tulee olla riittävästi alkusammutuskalustoa. Lisäksi se on varustettava tarvittaessa poistumisreittien merkinnöillä ja valaistuksella. Joissakin tapauksissa riittävän palo- ja poistumisturvallisuuden varmistamiseksi tarvitaan erityisjärjestelyjä, kuten henkilövalvonnan tai turvallisuustekniikan lisäämistä. Kaikki tilat eivät sovellu yleisötapahtuman järjestämiseen edes erityisjärjestelyin.

Lue lisää:

Henkilömäärä ja poistumisjärjestelyt
Alkusammutuskalusto, sisusteet ja pelastustiet yleisötapahtumassa