Hyppää sisältöön

 Vastuu on toiminnanharjoittajalla

Vaarallisten kemikaalien käsittelyyn liittyvien säädösten ja valvonnan tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien sekä räjähteiden valmistuksesta, käytöstä, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja.

Vastuu vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden asianmukaisesta käsittelystä, ilmoitusvelvollisuuden selvittämisestä sekä turvallisuusvaatimusten noudattamisesta on toiminnanharjoittajalla. Ilmoitusvelvollisuuden täyttyessä ilmoituksen tekemättä jättäminen on räjähdesäännösten rikkomista (390/2005 125§).

 Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan kemikaaliturvallisuuslaissa (390/2005 6 §) oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, joka esimerkiksi valmistaa, pitää kaupan, varastoi, pakkaa, jakelee, pitää hallussaan, säilyttää, käyttää tai muulla tavalla käsittelee vaarallista kemikaalia.

Kysy lisätietoja kyseisen alueen pelastuslaitokselta.

Lue lisää:

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), 35 –36 §
Kemidigi suhdelukulaskuri (Tukes)
Kemikaalit (Tukes)
Kodin turvallisuus (laitteet ja kemikaalit, Tukes)