Hyppää sisältöön

Väestönsuojelu on humanitaarista toimintaa, jonka tarkoituksena on suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan toimintakyky poikkeusoloissa. Pelastusviranomaisilla on väestönsuojelussa keskeinen toiminnallinen ja koordinoiva rooli. Sisäministeriö johtaa ja koordinoi pelastustoimen vastuulla olevia väestönsuojelun kansallisia järjestelyitä.

Pelastusviranomaisten väestönsuojelutehtäviä ovat väestön varoittaminen, evakuointi, suojaaminen väestönsuojiin sekä sammutus- ja pelastustoiminta. Helsingin pelastuslaitos on hyvin varautunut pelastustoimintaan myös sota-ajan oloissa. Meillä on sekä rauniopelastamiseen että vaarallisia aineita sisältäviin tilanteisiin erikoiskoulutetut pelastajaryhmät ja tarvittava erikoiskalusto.
Pelastustoimen rinnalla väestönsuojelusta vastaavat ne viranomaiset, jotka hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä normaalioloissakin. Tiedonkulkua, koordinaatiota ja viestintää kuitenkin vahvistetaan erilaisten tilannekeskusten ja kriisiviestinnän avulla. Mikäli varautumista vakaviin häiriötilanteisiin ja väestönsuojeluun tarvitaan, viranomaiset viestivät ja ohjeistavat kansalaisia hyvissä ajoin ja monin tavoin.

Väestönsuojelu on humanitaarista toimintaa, jonka tarkoituksena on suojata väestöä ja turvata yhteiskunnan toimintakyky poikkeusoloissa.

Poikkeusolot astuvat voimaan, kun Tasavallan Presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa toteaa, että maassa vallitsevat poikkeusolot. Poikkeusoloihin liittyvän sodan tai sen uhan kohdatessa varaudutaan siihen, että viranomaiset evakuoivat väestön tai ohjaavat ihmiset väestönsuojiin. Viranomaiset ilmoittavat väestölle mahdollisista evakuointi- ja suojaamistarpeista.

Helsingissä on noin 5 500 väestönsuojaa, joissa on noin 900 000 suojapaikkaa. Väestönsuojien ja suojapaikkojen määrä on riittävä kattamaan paitsi vakituisten asukkaiden myös kaupungissa vierailevien ja ulkona liikkuvan väestön suojautumistarpeen.

Kolmas sektori, erilaiset säätiöt ja järjestöt, ovat tärkeitä kumppaneitamme väestönsuojelun järjestämisessä. Olemme tehneet yhteistyöt jo vuosikymmeniä, ja useat sadat koulutetut vapaaehtoiset osallistuvat kaupungin väestönsuojelutyöhön.

Väestönsuojelulla on kansainvälisin sopimuksin määritelty erityinen asema. Väestönsuojeluhenkilöstö, -materiaali ja -tilat nauttivat erityistä suojelua aseellisissa konflikteissa. Väestönsuojelun tunnuksena käytetään sinistä tasasivuista kolmiota oranssilla pohjalla.

Vakaviin häiriötilanteisiin, väestönsuojeluun ja omaehtoiseen varautumiseen liittyviin kysymyksiin vastaa päivystävä palotarkastajamme (puh. 09 310 31203) arkisin kello 9–11 ja 12–14 ja sähköpostitse kello 9–15 osoitteessa palotarkastaja@hel.fi.