Hyppää sisältöön

Yksi pelastuslaitosten keskeisistä tehtävistä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella riskienhallinnan tehtäväalue vastaa ennaltaehkäisevästä, kouluttavasta ja valvovasta toiminnasta. Riskienhallinnassa työskentelee yhteensä 12 henkilöä, joista suurin osa on paloinsinöörejä ja palotarkastajia. He työskentelevät Porvoon, Sipoon, Loviisan ja Askolan asemilla.

Riskienhallinnan asiantuntijat muun muassa:

  • neuvovat väestöä, yrityksiä ja yhteisöjä pelastusturvallisuusasioissa
  • järjestävät turvallisuuteen liittyviä koulutuksia
  • valvovat, että rakennusten omistajat ja toiminnanharjoittajat noudattavat niitä velvoitteita, joita heille on asetettu (esim. palotarkastuksilla)
  • ohjaavat rakennushankkeiden suunnittelua ja valvovat niiden toteuttamista paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelma (pdf)

Valvontamaksut (pdf)