Hyppää sisältöön

Yksi pelastuslaitosten keskeisistä tehtävistä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella riskienhallinnan tehtäväalue vastaa ennaltaehkäisevästä, kouluttavasta ja valvovasta toiminnasta. Riskienhallinnassa työskentelee yhteensä 12 henkilöä, joista suurin osa on paloinsinöörejä ja palotarkastajia. He työskentelevät Porvoon, Sipoon, Loviisan ja Askolan asemilla.

Riskienhallinnan asiantuntijat muun muassa:

  • neuvovat väestöä, yrityksiä ja yhteisöjä pelastusturvallisuusasioissa
  • järjestävät turvallisuuteen liittyviä koulutuksia
  • valvovat, että rakennusten omistajat ja toiminnanharjoittajat noudattavat niitä velvoitteita, joita heille on asetettu (esim. palotarkastuksilla)
  • ohjaavat rakennushankkeiden suunnittelua ja valvovat niiden toteuttamista paloturvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Onnettomuuksien ehkäisyn suunnitelma (pdf)

Valvontamaksut (pdf)

Laki pelastustoimen järjestämisestä 613/2021 16 §:n mukaisesti hyvinvointialueen on varmistettava omavalvonnalla tehtäviensä lainmukainen hoitaminen. Hyvinvointialueen on varmistettava pelastustoimen palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus. Tehtävien ja palvelujen omavalvonta on toteutettava osana niiden järjestämistä ja tuottamista.

Omavalvontaohjelma (pdf)