Hyppää sisältöön

Palovaroittimet ja muut paloturvallisuuslaitteet

Rakennusten paloturvallisuuslaitteita ovat muun muassa:

  • palovaroittimet
  • paloilmoittimet
  • automaattiset sammutuslaitteistot
  • savunpoistolaitteet sekä 
  • erilaiset alkusammutusvälineet.

Paloturvallisuuslaitteilta edellytetään, että ne ovat mm. käyttötarkoitukseensa sopivia ja toimintavarmoja.

Vastuu palovaroittimista siirtyy asukkaalta rakennuksen omistajalle

Palovaroittimia koskevat vastuut muuttuvat 1.1.2026 alkaen, kun palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuus siirtyy huoneiston haltijalta eli asukkaalta rakennuksen omistajalle. Majoitus- ja hoitolaitoksissa palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvoitteet säilyvät nykyiseen tapaan toiminnanharjoittajalla. Tulevat muutokset kohdistuvat erityisesti asunto-osakeyhtiöihin ja vuokrataloyhtiöihin. Tulosta tiedote muutoksesta esim. taloyhtiön ilmoitustaululle, pdf-tiedosto, koko A4.

Pelastuslain muutoksen tavoitteena on palovaroittimia koskevien velvoitteiden nykyistä parempi toteutuminen ja nykyisen sääntelyn selkeyttäminen.

Rakennuksen omistaja eli esimerkiksi taloyhtiö vastaa jatkossa, että kerrostalon kussakin asunnossa on riittävä määrä toimintakuntoisia palovaroittimia. Jos kaikissa asunnoissa on samanlaiset ja saman ikäiset palovaroittimet, voidaan kunnossapitotoimenpiteet useimmiten tehdä ennakoivasti ja suunnitellusti. Näin vähennetään esimerkiksi pariston loppumisen aiheuttamia yöllisiä huoltohälytyksiä.

Asukkaan velvollisuutena on jatkossa ilmoittaa viipymättä rakennuksen omistajalle havaitsemistaan palovaroittimen vioista kuten pariston loppumisesta tai jos asukas on muuten huomannut, ettei palovaroitin toimi.

Rakennusten omistajien kannattaa hyödyntää säädösmuutosten kahden vuoden siirtymäaika suunnittelemalla ja toteuttamalla muutoksen edellyttävät käytännön toimet hyvissä ajoin ennen vuoden 2026 alkua.

Laitevaatimukset säilyvät muutoksessa ennallaan

Palovaroittimien säädösmuutosten yhteydessä ei ole muutettu palovaroittimien laitevaatimuksia tai laajennettu palovaroittimien hankintavelvoitetta esim. asuinrakennuksen yleisiin tiloihin. 
Myös vuoden 2025 jälkeen asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuus voidaan toteuttaa perinteisillä, paristokäyttöisillä palovaroittimilla tai rakentamismääräysten mukaisilla sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla. Pelastuslaki ei edellytä palovaroittimien kytkemistä sähköverkkoon tai erilaisia etäluettavia palovaroittimia.

Lue lisää:

Pelastuslaki 17 §
Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta
Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista
Palovaroittimien vaatimukset, sijoittaminen ja kunnossapito
Kodeissa on liian vähän toimivia palovaroittimia
Häkävaroittimet