Hyppää sisältöön

Keski-Suomen pelastuslaitos tarjoaa maksutonta turvallisuuskoulutusta seuraaville kohderyhmille; kuntien julkishallinnon palvelut: koulut, vanhainkodit, kansalaisopistot, terveyskeskukset, päiväkodit yms. lasten ja vanhusten päiväkerhot. Edellä mainituilta ryhmiltä ei peritä luennoista maksua. Mikäli koulutuksen yhteydessä käytetään alkusammuttimia, peritään niiden käytöstä aiheutuneet kulut.

Turvallisuuskoulutusten yleisenä tavoitteena on, että osallistujat osaavat ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja osaavat toimia oikein erilaisissa hätätilanteessa. Koulutuksissa käsitellään mm. seuraavia aiheita: pelastussuunnitelma, paloturvallisuuteen liittyvä tekniikka, alkusammutusmenetelmät, poistumisturvallisuus.
 

Koulutuksesta on sovittava erikseen paloasemien vastuuhenkilöiden kanssa.

Lisäksi pelastuslaitos tarjoaa palveluhinnastonsa mukaisesti seuraavia koulutuksia kaikille ryhmille;

Ensiapukoulutus

Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Hätäensiavulla tarkoitetaan autettavan peruselintoimintojen turvaamista ja potilaan tilan pahenemisen estämistä. Ensiaputaito on kansalaistaito ja osa perusturvallisuutta. Taitoja voi oppia ja harjoitella. Jo pienilläkin taidoilla voi jopa pelastaa toisen ihmisen hengen tai estää pysyvän vammautumisen. Lain mukaan jokaisella on velvollisuus auttaa toista ihmistä hätätilanteessa.

Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa tai järjestää ensiapukoulutusta räätälöitynä tarpeen mukaan. Kurssien hinnoittelulla on tarkoitus kattaa vain kulut. Koulutuksesta on sovittava erikseen paloasemien vastuuhenkilöiden kanssa. Pidämme koulutusta työpaikkojen henkilökunnalle, oppilaitoksien oppilaille, talojen asukkaille, kaikille halukkaille.

Koulutus pitää sisällään peruselvytyksen, tajuttoman kylkiasennon, verenvuotojen tyrehdyttämisen, defibrillaattorin käytön jne.

Hinta: 57 euroa/h (alv 0%)
 

Lisätietoja

Jyväskylän paloasemat
Kouluttaja Maarit Rokkamäki 050 311 8313

maarit.rokkamaki@pelastustoimi.fi

Äänekosken paloasema
Päivystävä palomestari 0400 645 315

Muut paloasemat:

Katso paloasemien yhteystiedot

Alkusammutus- ja turvallisuuskoulutus

Pelastuslaitoksen koulutusyksikkö Jyväskylästä toteuttaa alkusammutuskoulutusta räätälöitynä tarpeen mukaan. Kurssien hinnoittelulla on tarkoitus kattaa vain kulut. Koulutuksesta on sovittava erikseen paloasemien vastuuhenkilöiden kanssa. Pidämme koulutusta työpaikkojen henkilökunnalle, oppilaitoksien oppilaille, talojen asukkaille, kaikille halukkaille. Vain harjoittelemalla oppii alkusammutusvälineiden käytön!

 

Poistumisharjoitus

Pelastuslaitoksen edustaja voi tulla seuraamaan toimipaikan poistumisharjoittelua. Hän seuraa harjoituksen ja antaa siitä asiantuntijapalautteen ja mahdollisesti vinkkejä toiminnan kehittämiselle.

Hinta: 57 euroa/h (alv 0%)

 

Alkusammutuskoulutus

Osallistuja ymmärtää tulipalon luonteen ja savun vaarallisuuden. Hän ymmärtää ajan merkityksen paloreaktiossa ja sen torjunnassa. Osallistuja oppii tunnistamaan eri sammutintyypit ja tunnistaa sammuttimien yleiset merkinnät. Kurssilla opetetaan teoriassa oikeaoppinen käsisammuttimella ja sammutuspeitteellä sammuttaminen.

Teoriatunnin hinta: 57 euroa (alv 0%)

 

Alkusammutusharjoitus

Osallistuja oppii käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käytön. Hän ymmärtää eri tulipalojen luonteen ja osaa huomioida olosuhteet sammuttamisessa.

Hinta: 15,50 euroa/henkilö (alv 0%)

Lisätietoja
Jyväskylän paloasemat
Kouluttaja Timo Kuorelahti 050 311 8944

Äänekosken paloasema
Päivystävä palomestari 0400 645 315

Muut paloasemat:

Katso paloasemien yhteystiedot