Hyppää sisältöön

Turvallisuuskoulutusten yleisenä tavoitteena on, että osallistujat osaavat ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja osaavat toimia oikein erilaisissa hätätilanteessa. Koulutuksissa käsitellään mm. seuraavia aiheita: pelastussuunnitelma, paloturvallisuuteen liittyvä tekniikka, alkusammutusmenetelmät, poistumisturvallisuus.

Ensiapukoulutus

Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Hätäensiavulla tarkoitetaan autettavan peruselintoimintojen turvaamista ja potilaan tilan pahenemisen estämistä. Ensiaputaito on kansalaistaito ja osa perusturvallisuutta. Taitoja voi oppia ja harjoitella. Jo pienilläkin taidoilla voi jopa pelastaa toisen ihmisen hengen tai estää pysyvän vammautumisen. Lain mukaan jokaisella on velvollisuus auttaa toista ihmistä hätätilanteessa.

Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa ensiapukoulutusta räätälöitynä tarpeen mukaan. Kurssien hinnoittelulla on tarkoitus kattaa vain kulut. Pidämme koulutusta työpaikkojen henkilökunnalle, oppilaitoksien oppilaille, talojen asukkaille, kaikille halukkaille.

Koulutus pitää sisällään peruselvytyksen, tajuttoman kylkiasennon, verenvuotojen tyrehdyttämisen, defibrillaattorin käytön jne.

 

Lisätietoja

Kouluttaja Maarit Rokkamäki, maarit.rokkamaki@pelastustoimi.fi, p. 050 311 8313

Koulutuksesta on sovittava erikseen paloasemien vastuuhenkilöiden kanssa.

Katso paloasemien yhteystiedot

Palveluhinnasto

Lisäksi pelastuslaitos tarjoaa palveluhinnaston mukaisesti seuraavia koulutuksia kaikille ryhmille.

Alkusammutus- ja turvallisuuskoulutus

Pelastuslaitoksen koulutusyksikkö Jyväskylästä toteuttaa alkusammutuskoulutusta räätälöitynä tarpeen mukaan. Kurssien hinnoittelulla on tarkoitus kattaa vain kulut. Pidämme koulutusta työpaikkojen henkilökunnalle, oppilaitoksien oppilaille, talojen asukkaille, kaikille halukkaille. Vain harjoittelemalla oppii alkusammutusvälineiden käytön!

Poistumisharjoitus

Pelastuslaitoksen edustaja voi tulla seuraamaan toimipaikan poistumisharjoittelua. Hän seuraa harjoituksen ja antaa siitä asiantuntijapalautteen ja mahdollisesti vinkkejä toiminnan kehittämiselle.

Alkusammutuskoulutus

Osallistuja ymmärtää tulipalon luonteen ja savun vaarallisuuden. Hän ymmärtää ajan merkityksen paloreaktiossa ja sen torjunnassa. Osallistuja oppii tunnistamaan eri sammutintyypit ja tunnistaa sammuttimien yleiset merkinnät. Kurssilla opetetaan teoriassa oikeaoppinen käsisammuttimella ja sammutuspeitteellä sammuttaminen.

Alkusammutusharjoitus

Osallistuja oppii käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käytön. Hän ymmärtää eri tulipalojen luonteen ja osaa huomioida olosuhteet sammuttamisessa.

 

Lisätietoja

Kouluttaja Timo Kuorelahti, timo.kuorelahti@pelastustoimi.fi, p. 050 311 8944