Hyppää sisältöön
Kuva: Kristian Eloluoto, Varsinais-Suomen pelastuslaitos.

Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi

Vaarallisten kemikaalien (ml. nestekaasu) käsittely ja varastointi jaetaan vähäiseen ja laajamittaiseen. Vähäistä käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen ja laajamittaista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Valvontaviranomaisilla on tehtävänä valvoa, että vaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi on turvallista ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle.

Ilmoitusrajan ylittävästä vaarallisten kemikaalien (ml. nestekaasun) vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle.

Ilmoitus liitteineen tulee toimittaa vähintään kuukausi ennen toiminnan aloittamista.

Ilmoituksen perusteella pelastusviranomainen tekee asiassa päätöksen, jossa määritellään kemikaaliturvallisuuden kannalta tarvittavat ehdot toiminnan harjoittamiselle. Pelastusviranomainen tarkastaa vaarallisten kemikaalien vähäisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuden ennen toiminnan aloittamista sekä osana kohteiden määräaikaisvalvontaa.

Vaikka ilmoitusvelvollisuutta ei olisikaan, tulee toiminnanharjoittajan noudattaa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta säädettyjä turvallisuusvaatimuksia. Kemikaalien säilyttämisessä on noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta ja ne on säilytettävä vaatimusten mukaisissa päällyksissä niille varatuilla paikoilla. Pelastusviranomainen voi puuttua kemikaalien säilytyksessä tai käytössä havaittuihin laiminlyönteihin palotarkastusten yhteydessä.

Ilotulitteet ja räjähteet

Ilotulitteiden käytöstä juhlissa ja tapahtumissa ilmoitetaan kirjallisesti

Ilotulitteiden käytöstä esimerkiksi syntymäpäivien ja hääjuhlien aikana ilmoitetaan kirjallisesti ilotulituslomakkeella paikalliselle pelastusviranomaiselle. Ilmoituslomakkeeseen tulee liittää selkeä kartta käyttöpaikasta. Kartan voi kopioida esimerkiksi puhelinluettelosta tai sen voi piirtää riittävän selkeästi käsin.

Ilmoituslomake tulee toimittaa pelastusviranomaiselle vähintään kaksi viikkoa ennen käyttöpäivää. 

Poikkeukset ilmoitusvelvollisuuteen

Uusivuosi

Ilotulitteiden käytöstä ei tarvitse ilmoittaa uudenvuodenaaton klo 18 ja uudenvuodenpäivän aamun klo 2 välisenä aikana.
Pelastuslaitos on kieltänyt ilotulitteiden käytön Turun, Uudenkaupungin, Naantalin, Paraisten ja Raision keskusta-alueilla, erikseen rajatuilla alueilla

Katso rajoitusalueet:

Turun rajoitusalue:

Raision rajoitusalue:

Naantalin rajoitusalue:

Paraisten rajoitusalue:

Uudenkaupungin rajoitusalue:

Venetsialaiset

Varsinais-Suomessa ilotulitteiden käytöstä taajama-alueiden ulkopuolella ei yleensä tarvitse ilmoittaa venetsialaisten aikaan, eli elokuun viimeisenä lauantai-iltana klo 18.00 - 24.00. Asia harkitaan ja päätetään vuosittain.

Ilotulitteiden ampuminen ei siis ole sallittua taajama-alueella ilman pelastusviranomaisen lupaa. Ilotuliteilmoitus venetsialaisten ilotulituksista on tehtävä kirjallisesti viimeistään 5 vuorokautta ennen aiottua käyttöaikaa.

Pelastuslaitos ei myönnä lupaa ilotulitteiden ampumiseen Turun, Uudenkaupungin, Naantalin, Paraisten ja Raision keskusta-alueilla (rajoitusalueet)

Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen tai kovan tuulen aikana ilotulitteiden käyttö on kielletty. Ilotulitusta harkitsevan on selvitettävä voimassa olevat varoitukset. Varoitukset löydät esimerkiksi Ilmatieteen laitokselta.

Ilotulitusnäytökset

Ilotulitusnäytöksestä tehdään ilmoitus poliisille. Ilotulitusnäytöksiä saa pitää ainoastaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä yritys. Lisäksi näytöksestä pitää laatia pelastussuunnitelma.

Pyrotekniset välineet

Ammattikäyttöön tarkoitettujen pyroteknisten välineiden käytössä vaaditaan ilmoitus. Ilmoituksen tekijältä vaaditaan tehosteräjäyttäjän pätevyyskirjaa.

Pyroteknisten välineiden käytön yhteydessä on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman laatii pyrotekniikan käyttäjä tai hänen edustajansa, ei kuitenkaan tapahtuman järjestäjä.  Jos tapahtumaan on jo laadittu pelastussuunnitelma, voidaan pyroteknisten välineiden käytön pelastussuunnitelma sisällyttää tapahtuman pelastussuunnitelmaan.

Ilotulitteiden varastointi kaupan yhteydessä

Ilotulitteiden ja pyroteknisten välineiden varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään yksi kuukausi ennen kaupan aloittamista.

Ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden varastointia koskevista päätöksistä ja tarkastuksista veloitetaan Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen taksaluettelon mukaiset valvontamaksut.

Ilotulitteiden käyttöön sisältyy aina seuraavat ehdot ja rajoitukset, joita on ehdottomasti noudatettava:

  1. Ilotulitteiden käyttäjän on käytettävä suojalaseja.
  2. Hätäraketteja saa käyttää vain todellisessa hätätilanteessa.
  3. Ilotulitteiden käyttäjä on vastuussa niiden oikeasta käytöstä samoin kuin käytössä sattuneista vahingoista. Ilotulituksesta muodostuvat roskat on siivottava käyttöpaikalta.
  4. Ilotulitteiden käytössä on noudatettava tuotteen pakkauksessa esitettyjä käyttöohjeita.
  5. Ilotulitteina saa käyttää vain yleiseen kauppaa ja yleiseen käyttöön hyväksyttyjä tuotteita.
  6. Ilotulitteet on ammuttava vähintään 15 metrin etäisyydeltä rakennuksista.
  7. Ilotulitteita ei saa suunnata tai heittää ihmistä tai rakennusta kohti, eikä niitä saa käyttää yleisön jou-kossa.
  8. Ilotulitteista ei saa ampua rakennuksen katoilta, parvekkeilta tai terasseilta.
  9. Ilotulitteita ei saa luovuttaa alaikäisille tai päihtyneille henkilöille.
  10. Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen tai kovan tuulen aikana ilotulitteiden käyttö on kielletty. Ilotulitusta harkitsevan on selvitettävä voimassa olevat varoitukset (esimerkiksi osoitteesta www.ilmatieteenlaitos.fi)

Lue Lisää:

Tulenkäsittely