Hyppää sisältöön

Paloturvallisuuden itsearviointi asuinrakennuksissa ja vapaa-ajan asunnoissa

Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen valvonta suoritetaan pääsääntöisesti niin sanotun paloturvallisuuden itsearvioinnin avulla. Aiemmin asuinkiinteistöihin ja vapaa-ajan asuntoihin suoritettiin palotarkastus keskimäärin kymmenen vuoden välein. Nykyisin pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan on perustuttava riskien arviointiin. Kaikissa kiinteistöissä ei ole välttämättä tarvetta suorittaa palotarkastusta, vaan asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin on tarkoituksenmukaisempaa lisätä myös muilla keinoilla.

Paloturvallisuuden itsearvioinnin perusajatuksena on, että kiinteistön asukas tarkastaa pelastuslaitoksen toimittaman lomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla asuinympäristönsä sekä toimintatapojensa turvallisuutta.

Pelastuslaitokselta lähetetään pientaloihin, vapaa-ajan asuntoihin, rivitaloihin ja kerrostaloihin omatoimista palotarkastusta varten Paloturvallisuuden itsearviointioppaita ja täytettävät lomakkeet. Näitä lähetetään vuosittain 10v välein tarkastettaviin kohteisiin.

Lisätietoa saat oman kuntasi pelastusviranomaiselta.

Opas pientalon paloturvallisuuteen.

Paloturvallisuuden itsearviointilomake, tulostettava lomakepohja.

Paloturvallisuuden itsearviointi taloyhtiöissä

Taloyhtiön hallituksen vastuulla on varmistua onko kiinteistö velvollinen laatimaan pelastussuunnitelman. Pelastussuunnitelmassa käydään läpi yleiseen turvallisuuteen liittyvät asiat mahdollisimman selkeästi ja jaetaan se kaikille asukkaille. Lisätietoa löytyy pelastuslaista ja -asetuksesta.
Pelastussuunnitelman laatimiseen voi pyytää ohjeita lähimmältä paloasemalta.

Taloyhtiön velvollisuutena on myös huolehtia, että paloturvallisuudesta huolehditaan aktiivisesti.
Huomioitavaa esim. porraskäytävien tyhjänä pitäminen, palavien nesteiden tai kaasupullojen varastointi, mahdollisesti vialliset sähkölaitteet, pelastusteiden auki pysyminen, osastoivien ovien suljettuina pitäminen, mahdollinen nuohous.
Lisätietoja saa pelastuslaitokselta kohdekohtaisesti.

Taloyhtiöiden palotarkastus hoidetaan paloturvallisuuden itsearviointina

Pelastuslaitos lähettää vuosittain tietyn alueen taloyhtiöille Paloturvallisuuden itsearviointimateriaalin täytettäväksi ja palautettavaksi. Pelastuslaitos käy läpi palautetun materiaalin ja tekee tarvittavat toimenpiteet ko. taloyhtiön osalta.

EP Rivitalon paloturvallisuusopas (pdf)

Rivitaloyhtiön itsearviointilomake (pdf)

EP Kerrostalon paloturvallisuusopas (pdf)

Kerrostaloyhtiön itsearviointilomake (pdf)

Kerrostaloissa taloyhtiön on selkeästi ohjeistettava asukkaiden toimintaa mahdollisen tulipalon yhteydessä:
Savuiseen porraskäytävään ei saa mennä.
Pelastuslaitos hakee asukkaat turvallisesti ulos.

Täytä, tulosta ja laita näkyvälle paikalle ilmoitustauluun

Pelastusinfo