Hyppää sisältöön

Vaaratiedotteella varoitetaan väestöä

Vaaratiedote voidaan antaa tilanteessa, jossa väestöä on varoitettava:

 • ihmishenkeen, terveyteen tai ympäristöön kohdistuvasta vaarasta
 • omaisuuden vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta

Tarpeen vaatiessa vaaratiedote ohjeistaa, miten suojautua vaaralliselta tapahtumalta tai sen seurauksilta ja miten välttää vaaratilanteita. Vaaratiedote antaa edellytyksiä myös omatoimiseen varautumiseen.

Vaaratiedotteen voivat antaa seuraavat viranomaiset:

 • Pelastusviranomaiset
 • Poliisilaitokset
 • Rajavartioviranomaiset
 • Hätäkeskuslaitos
 • Poliisihallitus
 • Poliisihallituksen alaiset valtakunnalliset yksiköt
 • Säteilyturvakeskus
 • Ilmatieteen laitos
 • Liikennevirasto
 • Liikenteen turvallisuusvirasto
 • Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)
 • Kaikki ministeriöt

Vaaratiedote on viranomaisten tärkein keino varoittaa asukkaita. Vaaratiedote annetaan aina väestöhälyttimellä soitettavan yleisen vaaramerkin lisäksi. Vaaratiedote luetaan radiossa ja näytetään teksti-TV:n sivulla 112 sekä tarvittaessa myös televisiossa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä. Vaaratiedote julkaistaan myös muun muassa 112 Suomi -sovelluksessa, YLE:n uutisvahtisovelluksessa sekä sivustoilla pelastustoimi.fi ja 112.fi.

Lataa 112 Suomi - sovellus

112 Suomi -sovelluksen lataaminen älypuhelimeen on erittäin suositeltavaa, koska vaaratiedotteen lisäksi sovellukseen saapuu alueellisia tiedotteita. Sovellus sisältää myös muuta tarvittavaa ja tärkeää turvallisuustietoa. Soitettaessa sovelluksen kautta hätänumeroon pystyy hätäkeskus paikantamaan soittajan sijainnin, jolloin apu löytää varmemmin perille. Lisätietoa 112 Suomi -sovelluksesta.

Suhtaudu sosiaalisen median tiedotteisiin varauksella ja varmista niiden alkuperä...

Hätäliikenteen häiriötilanteissa tiedottaminen

Viestintäviraston suosituksen mukaan teleyritysten tulee tiedottaa hätäpuheluiden kannalta merkittävistä viestintäverkon, verkko- ja viestintäpalvelujen häiriöistä. Merkittävissä ennalta arvaamattomissa häiriötilanteissa hätäkeskus voi tiedottaa vaaratiedotteella väestöä hätäliikenteen estymisestä.

Lue lisää:

Vaaratiedote
Poliisi
Säteilyturvakeskus
Sisäministeriö
Pelastuslaitokset
Pelastuslaki
Vaaratiedotteet, tuoreimmat (YLE)
Vaaratiedoteopas