Hyppää sisältöön

Vaaratiedotteella varoitetaan väestöä

Vaaratiedote voidaan antaa tilanteessa, jossa väestöä on varoitettava:

 • ihmishenkeen, terveyteen tai ympäristöön kohdistuvasta vaarasta
 • omaisuuden vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta

Tarpeen vaatiessa vaaratiedote ohjeistaa, miten suojautua vaaralliselta tapahtumalta tai sen seurauksilta ja miten välttää vaaratilanteita. Näin vaaratiedote luo edellytyksiä myös omatoimiseen varautumiseen.

Vaaratiedotteen voivat antaa seuraavat viranomaiset:

 • Pelastusviranomaiset
 • Poliisilaitokset
 • Rajavartioviranomaiset
 • Hätäkeskuslaitos
 • Poliisihallitus
 • Poliisihallituksen alaiset valtakunnalliset yksiköt
 • Säteilyturvakeskus
 • Ilmatieteen laitos
 • Liikennevirasto
 • Liikenteen turvallisuusvirasto
 • Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)
 • Kaikki ministeriöt

Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on pääsääntöisesti välittää vaaratiedote eteenpäin Yleisradiolle.
Vaaratiedote annetaan alueellisena vaaratiedotteena radiossa. Viranomaisen niin päättäessä voidaan vaaratiedote antaa myös koko maahan, jolloin se annetaan myös television välityksellä. Kaikki vaaratiedotteet ilmestyvät teksti tv:n sivuille 112. Lisäksi vaaratiedotteet näkyvät osoitteissa pelastustoimi.fi, poliisi.fi ja 112.fi

Suhtaudu sosiaalisen median tiedotteisiin varauksella ja varmista niiden alkuperä...

Hätäliikenteen häiriötilanteissa tiedottaminen

Viestintäviraston suosituksen mukaan teleyritysten tulee tiedottaa hätäpuheluiden kannalta merkittävistä viestintäverkon, verkko- ja viestintäpalvelujen häiriöistä. Merkittävissä ennalta arvaamattomissa häiriötilanteissa hätäkeskus voi tiedottaa vaaratiedotteella väestöä hätäliikenteen estymisestä.

Lue lisää:

Vaaratiedote
Poliisi
Säteilyturvakeskus
Sisäministeriö
Pelastuslaitokset
Pelastuslaki
Vaaratiedotteet, tuoreimmat (YLE)
Vaaratiedoteopas