Hyppää sisältöön

Valvontasuunnitelman mukaisten kohteiden valvontamaksut 

Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 50 € / alkava tunti

 

Alv 0 % Lakiperuste
Määräaikainen eli yleinen palotarkastus 100 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Jälkipalotarkastus 100 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Jälkivalvonta asiakirjavalvontana ilman kohdekäyntiä 0 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 100 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Rakennusluvassa edellytetty käyttöönottovalvonta eli erityinen palotarkastus 100 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmus eli alustava erityinen palotarkastus 100 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Yleisötapahtuman palotarkastus sisältäen mahdolliset kemikaali-, nestekaasu- ja erikoistehostetarkastukset sekä päätökset

100 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 
sekä VNa 685/2015 38§
 

Asuinrakennuksiin kohdistuvat valvontamaksut 

Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 50 € / alkava tunti

  Alv 0 % Lakiperuste
Asuinrakennuksen yleinen palotarkastus. 1 h ylittävältä kohdekäynniltä ei peritä erillistä maksua. 0 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Asuinrakennuksen jälkipalotarkastus. Tämä maksu peritään myös niiden kohteiden palotarkastuksista, jotka eivät ole palauttaneet paloturvallisuuden itsearviointilomaketta. 50 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Asuinrakennuksen paloturvallisuuden jälkivalvonta asiakirjavalvonta ilman kohdekäyntiä. 0 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Asuinrakennuksen pyydetty ylimäärinen palotarkastus. 50 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Asuinrakennuksen rakennusluvassa edellytetty käyttöönottovalvonta eli erityinen palotarkastus. Tämä maksu koskee sekä pientaloja että asuintaloyhtiöitä. 50 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Kemikaalilainsäädännön mukaisten valvontatoimenpiteiden valvontamaksut

  Alv 0 % Lakiperuste
Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös. 200 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 24§ sekä
VNa 685/2015 5§, 33§ ja 36§
Tilapäistä toimintaa, muutostyötä tai nestekaasun vähittäismyyntiä koskevan kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös. 100 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 24§ sekä
VNa 685/2015 34§, 36§, 42§
Kemikaalien vähäistä käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen tarkastus tai muutostyön tarkastus. Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 50 € / alkava tunti. 100 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 24§, 27a§ sekä
VNa 685/2015 37§, 40§
Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto- tai muutostarkastus. Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 50 € / alkava tunti. 50 € VNa 685/2015 39§
Räjähteiden tilapäistä varastointia (esim. työmaan tilapäinen räjähdevarasto) tarkastus. Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 50 € / alkava tunti. 100 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 59a§ sekä
VNa 685/2015 24§
Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina. 50 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 81§
Pelastusviranomaisen päätös ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan yhteydessä. 100 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 63§
Pelastusviranomaisen tarkastus ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan yhteydessä. Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 50 € / alkava tunti. 50 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 63§
Päätös ilotulitteiden käytöstä muuna kuin asetuksessa (31.12. klo. 18–1.1. klo 2) sallimana aikana. 0 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 91§

Hätäkeskukseen liitetyn automaattisen paloilmoitinjärjestelmän toistuva erheellinen toiminta

  Alv 0 %

Toistuvaksi katsotaan kolmas ja sitä seuraavat erheelliset hälytykset 12 kk aikana. Erheelliseksi hälytykseksi lasketaan myös hätäkeskuksen välittämä laitevian tarkastustehtävä. Kun Helsinki-Vantaan lentoaseman palokunta osallistuu lentoaseman alueella automaattisen paloilmoituksen aiheuttamaan hälytykseen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lisäksi, tuloutetaan maksusta ¼ lentoaseman palokunnalle. 

Riskienhallintapäälliköllä on oikeus harkintansa mukaan vapauttaa asianomainen korvauksen suorittamisesta.

1150 €

Pelastuslaitoksen tilojen, kaluston, tarvikkeiden ja muiden palveluiden laskuttamisesta päättää palveluyksikön päällikkö siten, että taksa vastaa enintään aiheutuneita kustannuksia.