Hyppää sisältöön

Pelastuslain mukaisten valvontatoimenpiteiden valvontamaksut

Pelastuslaitoksen maksutaksat 1.1.2024 alkaen. Maksut ovat arvonlisäverottomia.

Valvontasuunnitelman mukaisten kohteiden valvontamaksut

Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 52,00 € / alkava tunti.

Toimenpide

Maksu alv 0 % Lakiperuste
Määräaikainen eli yleinen palotarkastus 106,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Jälkipalotarkastus 106,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Jälkivalvonta asiakirjavalvontana ilman kohdekäyntiä 0,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 106,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Rakennusluvassa edellytetty tarkastus rakennushankkeen aikana 106,00 € Pelastuslaki (379/2011) 96 § ja 81a §
Rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmus 106,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Yleisötapahtuman palotarkastus sisältäen mahdolliset kemikaali-, nestekaasu- ja erikoistehostetarkastukset sekä päätökset 106,00 €     
Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ sekä VNa 685/2015 38§

Asuinrakennuksiin kohdistuvat valvontamaksut

Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 53,00 € / alkava tunti.

Toimenpide Maksu alv 0 % Lakiperuste
Asuinrakennuksen yleinen palotarkastus. 1 h ylittävältä kohdekäynniltä ei peritä erillistä maksua. 0,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Pientalon jälkipalotarkastus.  0,00 €  Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§ 
Pelastussuunnitelmavelvollisen asuinrakennuksen jälkipalotarkastus.
Tämä maksu peritään myös niiden kohteiden palotarkastuksista, jotka eivät ole palauttaneet paloturvallisuuden itsearviointilomaketta.
53,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Asuinrakennuksen paloturvallisuuden jälkivalvonta, asiakirjavalvonta ilman kohdekäyntiä. 0,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Asuinrakennuksen pyydetty ylimääräinen palotarkastus 53,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§
Asuinrakennuksen rakennusluvassa edellytetty käyttöönottovalvonta eli erityinen palotarkastus.
Tämä maksu koskee sekä pientaloja että 
pelastussuunnitelmavelvollisia asuinrakennuksia.
53,00 €     
Pelastuslaki 379/2011 96§ ja 79§

Kemikaalilainsäädännön mukaisten valvontatoimenpiteiden valvontamaksut

Toimenpide Maksu alv 0 % Lakiperuste
Kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös. 212,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 24§ sekä VNa 685/2015 5§, 33§ ja 36§
Tilapäistä toimintaa, muutostyötä tai nestekaasun vähittäismyyntiä koskevan kemikaalien vähäisestä käsittelystä tai varastoinnista saapuneen ilmoituksen johdosta tehty pelastusviranomaisen päätös. 106,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 24§ sekä VNa 685/2015 34§, 36§, 42§

Kemikaalien vähäistä käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen tarkastus tai muutostyön tarkastus. 

Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 53,00 € / alkava tunti.

106,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 24§, 27a§ sekä VNa 685/2015 37§, 40§

Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto- tai muutostarkastus.

Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 53,00 € / alkava tunti.

53,00 € VNa 685/2015 39§

Räjähteiden tilapäistä varastointia (esim. työmaan tilapäinen räjähdevarasto) tarkastus.

Perusmaksu sisältää 2 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 53,00 € / alkava tunti.

106,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 59a§ sekä VNa 685/2015 24§
Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina. 53,00 €     
Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 81§
Pelastusviranomaisen päätös ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan yhteydessä. 106,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 63§

Pelastusviranomaisen tarkastus ilotulitteiden ja pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan yhteydessä.

Perusmaksu sisältää 1 h kohdekäynnin, sen ylittävältä ajalta peritään 53,00 € / alkava tunti.

53,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 63§
Päätös ilotulitteiden käytöstä muuna kuin asetuksessa (31.12. klo. 18.00 - 1.1. klo 02.00) sallimana aikana. 0,00 € Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005 91§

Toistuva erheellinen paloilmoitus

Toimenpide Maksu alv 0 % Lakiperuste
Kolmas ja sitä seuraavat vuoden sisään tapahtuvat erheelliset paloilmoitukset samasta kohteesta katsotaan toistuvaksi. 1237,00 € Pelastuslaki 379/2011 96§