Hyppää sisältöön

Tapahtumaturvallisuuden ohjauksen asiantuntijatiimimme vastaa koko pelastustoimialueen (Vantaa, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Pornainen, Hyvinkää, Mäntsälä) tapahtumanjärjestäjien ohjauksesta ja turvallisuusviranomaisyhteistyöstä. Edustamme pelastuslaitosta myös kansallisissa kehityshankkeissa.

Asiantuntijoiden antama ohjaus pohjautuu pelastuslakiin, jossa kantavana teemana on tapahtumien turvallisuuden arviointi riskiperusteisesti, työntekijöiden ja osallistujien turvallisuuden varmistaminen sekä pelastus- ja ensihoitohenkilöstön toimintamahdollisuuksien turvaaminen. Asiantuntijatiimillä on myös vahva osaaminen tapahtumaturvallisuuden kokonaisuudesta ja eri toimintojen soveltamisesta käytäntöön.

Tapahtumaturvallisuuden asiantuntijatiimin tavoitat sähköpostilla: pela.yleisotapahtumat(at)vakehyva.fi.

Ohjeita tapahtumanjärjestäjille

Pelastusviranomaisen ja muiden turvallisuusviranomaisten ohjeita tapahtumien turvallisuus- ja pelastussuunnittelun tueksi.

Tilapäisen leirintäalueen turvallisuusjärjestelyt (Tulossa)
Ohjeessa kuvataan riittävät turvallisuusvaatimukset tilapäisen leirintäalueen toiminnan osalta.

Kevyt-, pika- ja pop up -telttojen turvalisuus
Turvallisuusviranomaisten näkemys turvallisuusvaateista kevyille tilapäisrakenteille.

Henkilökapasiteetin määrittäminen ulkoilmatapahtumissa
Ohjeessa pelastusviranomaisen näkemys, kuinka massatapahtuman yleisöalueiden henkilöturvallisuustoiminnot tulee toteuttaa.

Tilapäisen majoittumisen turvallisuusjärjestelyt
Ohjeessa pelastusviranomaisen näkemys, kuinka tilapäisen majoittumisen turvallisuustoiminnot tulee toteuttaa.

Ilmoitus tilapäismajoituksesta
Tilapäismajoituksesta tehtävä ilmoitus (sähköinen ilmoitus)

Yleisötapahtuman ensiavun järjestelyt (Tulossa)
Ohjeessa kuvataan terveydenhuoltoviranomaisen näkemys tapahtuman riittävään ensiapuun.

Yleisötapahtuman ensiapusuunnitelma
Tapahtumille laadittava ensiapusuunnitelma. Huom. Lähetä-painike ei ohjaa lomaketta eteenpäin.

Pyroteknisten erikoistehosteiden turvallinen käyttö
Oppaassa kuvataan turvallisen tehostetoteutuksen perusteet.

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma
Ohjeessa mallipohjan kautta kuvataan tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnittelun perusteita.

Pelastuslaitokselle toimitettava pelastussuunnitelma toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: pela.yleisotapahtumat(at)vakehyva.fi 

Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä
Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen ilotulitteiden käytöstä tehtävä ilmoitus (sähköinen ilmoitus)

Ilmoitus tuliesityksestä
Tuliesityksen toteuttamisesta tehtävä ilmoitus (sähköinen ilmoitus)

Ilmoitus erikoistehosteiden käytöstä
Erikoistehosteiden käytöstä tehtävä ilmoitus (sähköinen ilmoitus)

Pyro-opas
Räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käyttö erikoistehosteena yleisötapahtumissa

Poliisihallituksen yleisötilaisuusasioiden ohjausryhmän suosituskirjeet

Liikenteenohjaajan määrääminen tilaisuuteen
Förordnande av trafikledare för tillställningar 

Kiertävät yleisötilaisuudet
Rörliga tillställningar 

Kirkkotilojen turvallisuus yleisötilaisuuksissa 

Uskonnonharjoittamiseen tarkoitettujen tilojen käyttäminen yleisötilaisuudessa 
Bruk av utrymmen syftade för religionsutövning i offentliga tillställningar 

Turvallisuuden parantaminen jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa

Tapahtumien suunnitteluvaiheen turvallisuusasiat

Meidän tapahtumaturvallisuuden ohjauksen asiantuntijatiimi ohjaa ja neuvoo tapahtumien turvallisuus- ja pelastussuunnittelussa. Ole hyvissä ajoin liikkeellä, sillä turvallisuusasiakirjat tulee esittää pelastusviranomaiselle viimeistään 14vrk ennen tapahtuman aloitusta.

Ilmoitukset yleisötapahtumasta poliisiviranomaiselle pyydetään lähtökohtaisesti pelastusviranomaiselta lausunto lupakäsittelyn yhteydessä.

Muistathan, että ilmoitus yleisötapahtumasta on tehtävä poliisiviranomaiselle viimeistään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa. Lupakäsittelynsä yhteydessä poliisiviranomainen lähtökohtaisesti pyytää myös pelastusviranomaiselta lausunnon.

Onnettomuuksien ehkäisy

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vakehyva.fi.

Onnettomuuksien ehkäisyn palvelut
johtava palotarkastaja Päivi Tammi

Onnettomuuksien ehkäisyn suunnittelu
johtava palotarkastaja Jarno Kivistö

Onnettomuuksien ehkäisyn suunnittelu
palotarkastaja Seppo Terho
palotarkastaja Minna Uimonen

Kemikaalivalvonta koko alue
palotarkastaja Jussi-Pekka Huttunen
Kemikaali-ilmoitukset: pela.kemikaalit(at)vakehyva.fi

Yleisötapahtumien pelastussuunnitelmat sekä liitteet: pela.yleisotapahtumat(at)vakehyva.fi

Määräaikainen valvonta ja yleiset paloturvallisuusasiat - Vantaa

Hakunila
palotarkastaja Satu Antila

Korso
palotarkastaja Juha Hänninen (sähköposti juha.p.hanninen(at)vakehyva.fi)

Koivukylä
palotarkastaja Jessica Hattunen

Tikkurila
palotarkastaja Pasi Hakkarainen

Kivistö ja Aviapolis
palotarkastaja vs. Mika Veijalainen

Myyrmäki
palotarkastaja Mikko Kivilä

Määräaikainen valvonta ja yleiset paloturvallisuusasiat - muu alue

Hyvinkää
palotarkastaja Roope Pelkonen

Järvenpää
palotarkastaja Juha-Pekka Puska
palotarkastaja Maria Laakso

Kerava
palotarkastaja Juhani Voutilainen

Mäntsälä, Pornainen
palotarkastaja Jari Heikkilä

Nurmijärvi
palotarkastaja Mari Kangasniemi
palotarkastaja vs. Paavo Hakaniemi

Tuusula
palotarkastaja Mika Keltaniemi