Hyppää sisältöön

Tapahtumaturvallisuuden ohjauksen asiantuntijatiimimme vastaa koko pelastustoimialueen (Vantaa, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Pornainen, Hyvinkää, Mäntsälä) tapahtumanjärjestäjien ohjauksesta ja turvallisuusviranomaisyhteistyöstä. Edustamme pelastuslaitosta myös kansallisissa kehityshankkeissa.

Asiantuntijoiden antama ohjaus pohjautuu pelastuslakiin, jossa kantavana teemana on tapahtumien turvallisuuden arviointi riskiperusteisesti, työntekijöiden ja osallistujien turvallisuuden varmistaminen sekä pelastus- ja ensihoitohenkilöstön toimintamahdollisuuksien turvaaminen. Asiantuntijatiimillä on myös vahva osaaminen tapahtumaturvallisuuden kokonaisuudesta ja eri toimintojen soveltamisesta käytäntöön.

Tapahtumaturvallisuuden asiantuntijatiimi yhteystiedot löydät sivun alalaidasta kunnittain. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@vakehyva.fi.


Ohjeita tapahtumanjärjestäjille

Pelastusviranomaisen ja muiden turvallisuusviranomaisten ohjeita tapahtumien turvallisuus- ja pelastussuunnittelun tueksi.

TILAPÄISEN LEIRINTÄALUEEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Tulossa)
Ohjeessa kuvataan riittävät turvallisuusvaatimukset tilapäisen leirintäalueen toiminnan osalta.

KEVYT-, PIKA- JA POP UP -TELTTOJEN TURVALLISUUS
Turvallisuusviranomaisten näkemys turvallisuusvaateista kevyille tilapäisrakenteille.

HENKILÖKAPASITEETIN MÄÄRITTÄMINEN ULKOTAPAHTUMISSA
Ohjeessa pelastusviranomaisen näkemys, kuinka massatapahtuman yleisöalueiden henkilöturvallisuustoiminnot tulee toteuttaa.

TILAPÄISEN MAJOITTUMISEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYT
Ohjeessa pelastusviranomaisen näkemys, kuinka tilapäisen majoittumisen turvallisuustoiminnot tulee toteuttaa.

ILMOITUS TILAPÄISMAJOITUKSESTA
Tilapäismajoituksesta tehtävä ilmoitus (sähköinen ilmoitus)

YLEISÖTAPAHTUMAN ENSIAVUN JÄRJESTELYT (Tulossa)
Ohjeessa kuvataan terveydenhuoltoviranomaisen näkemys tapahtuman riittävään ensiapuun.

YLEISÖTAPAHTUMAN ENSIAPUSUUNNITELMA
Tapahtumille laadittava ensiapusuunnitelma. Huom. Lähetä-painike ei ohjaa lomaketta eteenpäin.

PYROTEKNISTEN ERITKOISTEHOSTEIDEN TURVALLINEN KÄYTTÖ
Oppaassa kuvataan turvallisen tehostetoteutuksen perusteet.

YLEISÖTAPAHTUMAN PELASTUSSUUNNITELMA
Ohjeessa mallipohjan kautta kuvataan tapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnittelun perusteita.

Pelastuslaitokselle toimitettava pelastussuunnitelma toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi 

ILMOITUS ILOTULITTEIDEN KÄYTÖSTÄ
Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen ilotulitteiden käytöstä tehtävä ilmoitus (sähköinen ilmoitus)

ILMOITUS TULIESITYKSESTÄ
Tuliesityksen toteuttamisesta tehtävä ilmoitus (sähköinen ilmoitus)

ILMOITUS ERIKOISTEHOSTEIDEN KÄYTÖSTÄ
Erikoistehosteiden käytöstä tehtävä ilmoitus (sähköinen ilmoitus)

PYRO-OPAS
Räjähteiden ja vaarallisten kemikaalien käyttö erikoistehosteena yleisötapahtumissa

Poliisihallituksen yleisötilaisuusasioiden ohjausryhmän suosituskirjeet

Liikenteenohjaajan määrääminen tilaisuuteen
Förordnande av trafikledare för tillställningar 

Kiertävät yleisötilaisuudet
Rörliga tillställningar 

Kirkkotilojen turvallisuus yleisötilaisuuksissa 

Uskonnonharjoittamiseen tarkoitettujen tilojen käyttäminen yleisötilaisuudessa 
Bruk av utrymmen syftade för religionsutövning i offentliga tillställningar 

Turvallisuuden parantaminen jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa

 


Tapahtumien suunnitteluvaiheen turvallisuusasiat

Meidän tapahtumaturvallisuuden ohjauksen asiantuntijatiimi ohjaa ja neuvoo tapahtumien turvallisuus- ja pelastussuunnittelussa. Ole hyvissä ajoin liikkeellä, sillä turvallisuusasiakirjat tulee esittää pelastusviranomaiselle viimeistään 14vrk ennen tapahtuman aloitusta.

Ilmoitukset yleisötapahtumasta poliisiviranomaiselle pyydetään lähtökohtaisesti pelastusviranomaiselta lausunto lupakäsittelyn yhteydessä.

Muistathan, että ilmoitus yleisötapahtumasta on tehtävä poliisiviranomaiselle viimeistään viisi vuorokautta ennen tapahtumaa. Lupakäsittelynsä yhteydessä poliisiviranomainen lähtökohtaisesti pyytää myös pelastusviranomaiselta lausunnon.


 

Valvontatoimisto

valvontapäällikkö
Sanna Nordman  
johtava palotarkastaja
 
Paikkakunta Määräaikainen valvonta ja yleiset paloturvallisuusasiat Suunnittelun ja rakentamisen ohjaus sekä rakennusten käyttöönoton valvonta
Hyvinkää palotarkastaja Seppo Terho paloinsinööri Jarno Kivistö
Järvenpää palotarkastaja Maria Laakso paloinsinööri Jarno Kivistö
Kerava palotarkastaja Viivi Saariaro paloinsinööri Piia Piekkari
Mäntsälä palotarkastaja Jari Heikkilä paloinsinööri Jarno Kivistö
Nurmijärvi palotarkastaja Mari Kangasniemi paloinsinööri Mikko Hämäläinen
Pornainen Palotarkastaja Jari Heikkilä paloinsinööri Jarno Kivistö
Tuusula palotarkastaja Mika Keltaniemi paloinsinööri Katja Luoma
Vantaa

palotarkastaja Juha Hänninen (Huom! sähköposti juha.p.hanninen(at)vakehyva.fi)
palotarkastaja Päivi Tammi
palotarkastaja Jessica Hattunen
palotarkastaja vs. Minna Uimonen
palotarkastaja vs. Mikko Kivilä

palotarkastaja Jussi-Pekka Huttunen
palotarkastaja Anette Aschan

paloinsinööri Mikko Hämäläinen
paloinsinööri Piia Piekkari (lentokenttäalue)

Koko alue   paloinsinööri Marko Suominen (kemikaalikohteet koko alue)

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vakehyva.fi.