Hyppää sisältöön

Pelastuslaitoksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on ennaltaehkäistä onnettomuuksia esimerkiksi valvonnan, turvallisuusviestinnän, viranomaisohjauksen sekä palontutkinnan avulla. Pyrimme kehittämään toimintamallejamme jatkuvasti, jotta palvelut olisivat helposti kaikkien saatavilla. 

Kymenlaakson pelastuslaitos - elämässä mukana.

Valvonta ja palotarkastukset 

Valvonnan tavoitteena on ennaltaehkäistä onnettomuuksia sekä varmistaa, että rakennusten turvallisuusjärjestelyt mahdollistavat muunmuassa turvallisen poistumisen sekä tehokkaan pelastustoiminnan. 

Kymenlaakson pelastuslaitoksella valvontatoimintaa ohjaa vuosittain laadittava onnettomuuksienehkäisysuunnitelma, joka perustuu palvelutasopäätökseen. Suunnitelma perustuu riskienarviointiin. Onnettomuuksienehkäisysuunnitelmassa on esitetty ne painopisteet, joihin valvontaa kohdistetaan. Valvonnan toimenpiteet ja painopisteet voivat vaihdella vuosittain. Valvontatoiminnalla pyritään valvomaan Pelastuslain 379/2011 2. ja 3. luvun toteutumista erilaisissa valvottavissa kohteissa.

Valvontatoiminta koostuu erilaisista palotarkastuksista sekä asiakirjavalvonnasta. Valvontaa tehdään asuinrakennusten itsearvioinnista aina isoihin kemikaalikohteisiin asti. Valvontatoimintaa harjoittavat niin riskienhallinnan palvelualueen työntekijät, kuin pelastustoiminnankin palvelualueen työntekijät. Valvontatoiminnan tavoitteena on lähtökohtaisesti kiinteistön omistajien, haltijoiden ja toiminnanharjoittajien ohjaus sekä neuvonta.