Hyppää sisältöön

Valvontatoiminta koostuu erilaisista palotarkastuksista sekä asiakirjavalvonnasta. Valvontaa tehdään asuinrakennusten itsearvioinnista aina isoihin kemikaalikohteisiin asti. Valvontatoimintaa harjoittavat niin riskienhallinnan palvelualueen työntekijät, kuin pelastustoiminnankin palvelualueen työntekijät. Valvontatoiminnan tavoitteena on lähtökohtaisesti kiinteistön omistajien, haltijoiden ja toiminnanharjoittajien ohjaus sekä neuvonta. Tarvittaessa valvontatehtävällä voidaan asettaa myös Pelastuslain mukaisia korjausmääräyksiä.

Pelastuslaitoksen suorittama valvonta perustuu aina riskien arviointiin. Valvonnan tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Valvontatoimintaa voidaan lähtökohdiltaan pitää laadukkaana, kun toiminnassa noudatetaan tarkasti lakia, menettelyssä hyvää hallintoa sekä turvataan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Pelastuslaitoksen viranhaltija on yhteydessä kohteen edustajiin, kun kohteen palotarkastus on ajankohtainen. Tarvittaessa pelastuslaitokselta voi pyytää myös ylimääräisen palotarkastuksen.

Valvontasuunnitelma 2023

Lisätietoja

Johtava palotarkastaja Hanne Friman
Johtava palotarkastaja Toni Puhakka