Hyppää sisältöön

Osaamisemme ja kyvykkyytemme on oltava erinomaista ja kyettävä vastaamaan uhkiin, jotka voivat kohdistua kasvavan ja kansainvälistyvän pääkaupungin instituutioihin ja siellä oleskeleviin ihmisiin. Vastaamme vaatimuksiin erikoistumalla riskiskenaarioiden mukaisiin onnettomuustilanteisiin, hankkimalla niihin tarvittavan erikoiskaluston sekä säännöllisin koulutuksin ja harjoituksin.