Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnalla suojellaan ja pelastetaan ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä sekä rajoitetaan ja lievennetään onnettomuuksien ja yhteiskunnallisten siviilikriisien aiheuttamia vahinkoja ja seurauksia.

Ensihoito

Ensihoito on osa terveydenhuollon päivystyspalvelua, joka huolehtii äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen henkilön tilanarviosta ja ensihoidosta tapahtumapaikalla sekä tarvittaessa kuljetuksesta terveydenhuollon päivystyspisteeseen.

Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisy on valvontaa, opastusta ja neuvontaa, jotta helsinkiläisillä olisi kyky ja edellytykset toimia turvallisesti. Tavoitteena se, että Helsinki on turvallinen paikka asua, liikkua, työskennellä, opiskella ja viettää vapaa-aikaa.

Turvallisuusviestintä

Vahvistamme ihmisten ja organisaatioiden valmiutta huolehtia turvallisuudesta omatoimisesti ja huolehdimme siitä, että myös lapsilla ja nuorilla on perustiedot turvallisuudesta ja vahva turvallisuuden tunne.

Väestönsuojelu Helsingissä

Väestönsuojelu on humanitaarista toimintaa, jolla suojellaan siviiliväestöä vihollisuuksien ja onnettomuuksien vaaroilta ja vaikutuksilta sekä luodaan välttämättömät edellytykset elämälle poikkeusoloissa.

Valvonta ja palotarkastukset

Tehtävämme on valvoa pelastuslain noudattamista. Valvonta sisältää palotarkastuksia ja muita toimenpiteitä.

Rakenteellisen paloturvallisuuden neuvonta

Ohjaamme kaavoittajia ja rakennushankkeisiin ryhtyviä huomioimaan rakennetun ympäristön paloturvallisuuden sekä pelastus- ja sammutustoiminnan toimintaedellytykset.