Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Meillä on vuosittain noin 3 700 pelastustoimen tehtävää. Tehtäviä ovat palontorjuntatehtävät, liikenneonnettomuudet, öljyvahinkojentorjunta mm.

 

Ensihoito

Tuotamme ensihoitopalvelun Pohjois-Karjalassa. Ensihoito on ammattihenkilöstön potilaalle antamaa hoitoa sairaalan potilaan kotona tai onnettomuuspaikoilla. 

Varautuminen

Huolehdimme varautumisesta ja väestönsuojelutoiminnasta. Teemme moniviranomaisyhteistyötä ja huolehdimme viesti-, tieto- ja hälytysjärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä.

Onnettomuuksien ehkäisy

Teemme koulutusyhteistyötä Pohjois-Karjalan pelastusalanliiton kanssa. Ihmisten turvallisuustietoa lisäämällä onnettomuuksien määrä vähenee. Täältä löydät myös lomakkeet ja pelastussuunnitelmapohjat!

Valvonta ja palotarkastus

Ohjaamme, valistamme ja neuvomme asiantuntijatehtävissä, maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. Lisäksi huolehdimme määrätyistä kemikaalivalvontatehtävistä.

Hankkeet

Kehitämme toimintaamme myös hankkeiden avulla. Tavoitteena on tarjota kuntalaisille toimivia ja hyödyllisiä palveluja järkevällä ja tehokkaalla tavalla.