Hyppää sisältöön

Viranomaistoimintana annettu palvelu

Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi

Valtioneuvoston asetuksen (685/2015) mukaiset päätökset 120€

Valtioneuvoston asetuksen (685/2015) mukaiset käyttöönottotarkastukset 100€

Pelastusviranomaisen tarkastusta edellyttävät muutokset vaarallisten kemikaalien 
teollisessa käsittelyssä 220€

Öljylämmityslaitteistot

Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus 80€

Pelastusviranomaisen osallistuminen muiden viranomaisten kanssa suoritettavaksi määrättyyn öljylämmityslaitteiston tarkastukseen 80€

Öljylämmityslaitteiston vähäisen muutoksen tarkastus 60€

Räjähdystarvikkeet

Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai muiden vaarallisten kemikaalien  käytöstä erikoistehosteena 80€

Ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden varastoinnin valvonta kaupan yhteydessä (sisältää tarkastuksen ja tarvittaessa varastointia koskevan päätöksen) 80€

Ammoniumnitraattivaraston tarkastus 80€

Pelastuslain (379/2011) 96 §:ssä tarkoitetut eräät maksulliset suoritteet

Valvontasuunnitelman mukainen pientalon palotarkastus on ensimmäisellä kerralla maksuton.

Jälkipalotarkastus (1 h) pientaloon 60€

Palotarkastus (1 h) pelastussuunnitelmavelvollisessa taloyhtiössä 60€

Asuinrakennusten jälkipalotarkastus, tuntiveloitus 1 h ylittävältä tarkastukselta 60€

Valvontasuunnitelman luokkiin A1-A6 kuuluvat palotarkastukset 115€

Valvontasuunnitelman luokan A1-A6 rakennuksen Pelastuslain 379/2011 81 a§:n mukainen tarkastus 115€

Pyydetty palotarkastus 115€

Pelastusasetuksen 407/2011 mukaisen pelastussuunnitelmavelvollisen yleisötilaisuuden tarkastus 115€

Valvontakohteen käyttötavan tilapäisestä muuttumisesta suoritettava ylimääräinen palotarkastus 60€

Muut valvontatoimenpiteet

Pelastusviranomaisen osallistuminen tarkastuksiin niissä tapauksissa, joissa luvan antaja on turvatekniikan keskus 77€

Asiakkaan pyynnöstä pelastusviranomaisen antama kirjallinen lausunto 60€

Hälytykset

Ilkivaltainen hälytys 760€

Automaattisen paloilmoittimen toistuva erheellinen palohälytys 760€

Automaattisen paloilmoittimen laitevikahälytyksen tarkastus laitteiston hoitajan puolesta 760€


    Koulutuspalvelut

Hinnat on ilmoitettu alv 0% / alv 24%.

Pelastuslaitoksen turvallisuusviestintäsuunnitelman mukaisille kohderyhmille järjestetyt tilaisuudet mm. päiväkodeissa, oppilaitoksissa sekä lasten ja ikääntyneiden kerhotoiminnassa ovat maksuttomia.  Mikäli koulutuksen yhteydessä käytetään sammuttimia ja aineita, peritään käytöstä aiheutuneet kulut (sammuttimet ja aineet, €/hlö). 

Alkusammutuskoulutuksen teoriatunti, (muut kuin kuntien julkishallinnon palvelut, €/h) 128,61€ / 159,47€

Alkusammutuskoulutuksen käytöstä aiheutuneet kulut (sammuttimet ja aineet, €/hlö) 20,65€ 
/ 25,61€

Hätäensiapukoulutus (€/h) 75,92€ / 94,14€

Ensihoitokoulutus (€/h) 75,92€ / 94,14€

Turvallisuuskoulutus (€/h) 75,92€ / 94,14€

Koulutusten kilometrikorvaukset: 10 km ylittävistä ajokilometreistä (lyhin reitti) meno-paluu veloitetaan km-korvaus 0,60€ / 0,74€

Hätäensiapukoulutus yhdistelmätoteutuksena (lähi- ja verkkokoulutusta), minkä hinta sovitaan erillisellä sopimuksella


Tilavuokrat

Hinnat on ilmoitettu alv 0% / alv 24%.

Keskuspaloaseman auditorio (€/h) 49,28€ / 61,11€

Seppälän paloaseman luentosali (€/h) 35,96€ / 44,59€

Erillisellä sopimuksella Seppälän luentosalia ja simulaatiotilaa vuokrataan 620€/8h (alv 0%)

Säynätsalo (€/h) 27,97€ / 34,68€ tai koko päivä 139,86€ / 173,43€

Muut luento- ja kokoustilat
Tunti 20,65€ / 25,61€

koko päivä 95,90€ / 118,92€

Saunamaksu/hlö 20,65€ / 25,61€


Kaluston vuokrat

Hinnat on ilmoitettu alv 0% / alv 24%.

Ambulanssi/h, käyttömaksu + hoitohenkilöstö 137,19€ / 170,12€

Sammutusauto /h, käyttömaksu + kuljettaja 106,56€ / 132,13€

Säiliöauto /h, käyttömaksu + kuljettaja 106,56€ / 132,13€

Pelastusauto /h, käyttömaksu + kuljettaja 106,56€ / 132,13€

Pelastus- ja öljyntorjuntavene/h, käyttömaksu + kuljettaja 153,18€ / 189,94€

Puomitikasauto /h, käyttömaksu + kuljettaja 179,82€ / 222,97€

Nostolava-auto/h, käyttömaksu + kuljettaja 179,82€ / 222,97€

Vahingontorjunta-auto/h, käyttömaksu + kuljettaja 179,82€ / 222,97€

Vene- ja vetoautomaksu/h, käyttömaksu + kuljettaja 119,87€ / 148,64€

Moottoriruiskun vuokra/h 66,60€ / 82,58€

Savutuuletin vuokra/h 66,60€ / 82,58€

Letkujen vuokraus/vrk/letku 13,32€ / 16,52€

Letkukaluston huoltotyö/h 59,94€ / 74,33€

Pienkaluston vuokra/vrk 19,99€ / 24,78€

Letkun liitinten sidonta/kpl 15,99€ / 19,83€

Km-korvaus, raskas kalusto (yli 3500 kg) 1,87€ / 2,32€

Km-korvaus, pienet ajoneuvot (alle 3500 kg) 0,75€ / 0,93€

Kaluston vuokraamisesta päättää paloasemaryhmästä vastaava aluepalomestari.


Palvelut

Hinnat on ilmoitettu alv 0% / alv 24%.

Sukellus/h 79,92€ / 99,10€

Työveloitus/h 73,26€ / 90,85€

Muut huoltotyöt/h 66,60€ / 82,58€

Autonoven avaus/kerta 79,92€ / 99,10€

Paineilmapullot, täyttöpaine 200 bar/tilavuuslitra 1,99€ / 2,47€

Paineilmapullot, täyttöpaine 300 bar/tilavuuslitra 2,67€ / 3,31€

Vesi (€/m3) 6,67€ / 8,27€


Sammutinhuollon hinnasto

Hinnat on ilmoitettu alv 0% / alv 24%. 

Tarkastus
Pelastuslaitoksen viranhaltijalla on mahdollisuus antaa paljousalennusta enintään 20%.

Sammuttimien tarkastus 10,63€ / 13,18€

Huoltotyöt 19,99€ / 24,78€

Koestus 25,31€ / 31,39€

Täytöt
Sammuttimen täyttö sisältää jauheen, huollon sekä tarkastuksen. 
2 kg 27,97€ / 34,68€

6 kg 37,29€ / 46,24€

12 kg 61,27€ / 75,98€

Neste 6 kg 42,63€ / 52,86€

CO2 5 kg 34,63€ / 42,94€

Neste 9 kg  53,28€ / 66,06€ 

Sammuttimien myynti
Sammuttimen hintaan lisätään mahdolliset pakkaus-, toimitus- ja rahtikustannukset.

2 kg 39,96€  / 49,55€

6 kg 53,28€ / 66,06€

12 kg 73,26€ / 90,85€

CO2-sammutin 5 kg 139,86€ / 173,43€

Nestesammutin 6 ltr 78,59€ / 97,45€

Nestesammutin 9 ltr 94,56€ / 117,26€

Sammutuspeite 23,97€ / 29,72€


Terveydenhuollon oppilaitosten opiskelijoiden harjoittelu

Opiskelija / 12 h työvuoro (johon sisältyy suojavaatekorvaus) 15€