Hyppää sisältöön

Viranomaistoimintana annettu palvelu

Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi

Valtioneuvoston asetuksen (685/2015) mukaiset käyttöönottotarkastukset ja päätös 170€

Pelastusviranomaisen tarkastusta edellyttävät muutokset vaarallisten kemikaalien teollisessa käsittelyssä 170€

Öljylämmityslaitteistot

Öljylämmityslaitteiston käyttöönottotarkastus 70€

Pelastusviranomaisen osallistuminen muiden viranomaisten kanssa suoritettavaksi määrättyyn öljylämmityslaitteiston tarkastukseen 70€

Öljylämmityslaitteiston vähäisen muutoksen tarkastus 35€

Räjähdystarvikkeet

Pelastusviranomaisen päätös ilmoitukseen räjähteiden tai muiden vaarallisten kemikaalien  käytöstä erikoistehosteena 70€

Ilotulitteiden ja muiden pyroteknisten tuotteiden varastoinnin valvonta kaupan yhteydessä (sisältää tarkastuksen ja tarvittaessa varastointia koskevan päätöksen) 70€

Ammoniumnitraattivaraston tarkastus 70€

Päätös ilotulitteiden käytöstä, muulloin kun asetuksen sallimana aikana 18€

Tilapäisen räjähdevaraston käyttöönottotarkastus, luvan myöntäjä TUKES 100€

Pelastuslain (379/2011) 96 §:ssä tarkoitetut eräät maksulliset suoritteet

Valvontasuunnitelman mukainen pientalon palotarkastus on ensimmäisellä kerralla maksuton.

Jälkipalotarkastus (1 h) pientaloon 50€

Palotarkastus (1 h) pelastussuunnitelmavelvollisessa taloyhtiössä 50€

Asuinrakennusten jälkipalotarkastus, tuntiveloitus 1 h ylittävältä tarkastukselta 50€

Valvontasuunnitelman luokkiin A1-A6 kuuluvat palotarkastukset (2 h) 100€

Valvontasuunnitelman luokkien A1-A6 valvontakäynti, tuntiveloitus 2 h ylittävältä tarkastukselta 50€

Valvontasuunnitelman luokan A1-A6 rakennuksen ennakkotarkastus (2 h) 100€

Pelastusasetuksen 407/2011 mukaisen pelastussuunnitelmavelvollisen yleisötilaisuuden tarkastus 100€

Valvontakohteen käyttötavan tilapäisestä muuttumisesta suoritettava ylimääräinen palotarkastus 50€

Muut tarkastukset

Pelastusviranomaisen osallistuminen tarkastuksiin niissä Hinta alv 0% tapauksissa, joissa luvan antaja on turvatekniikan keskus 67€

Asiakkaan pyynnöstä pelastusviranomaisen antama kirjallinen lausunto 50€

Hälytykset

Ilkivaltainen hälytys 635€

Automaattisen paloilmoittimen toistuva erheellinen palohälytys 635€

Automaattisen paloilmoittimen laitevikahälytyksen tarkastus laitteiston hoitajan puolesta 635€


    Koulutuspalvelut

Hinnat on ilmoitettu alv 0% / alv 24%.

Alkusammutuskoulutus kuntien julkishallinnon palveluille: koulut, vanhainkodit, kansalaisopistot, terveyskeskukset, päiväkodit yms. sekä valistus- ja neuvonnan piiriin laskettavat tilaisuudet lasten ja vanhusten päiväkerhot ovat laskutuksesta (luentolaskutus) vapaat.

Mikäli koulutuksen yhteydessä käytetään sammuttimia ja aineita, peritään käytöstä aiheutuneet kulut (sammuttimet ja aineet, €/hlö) 16,48€ / 20,43€

Alkusammutuskoulutuksen teoriatunti, (muut kuin kuntien julkishallinnon palvelut, €/h) 60,59€ / 75,13€

Alkusammutuskoulutuksen käytöstä aiheutuneet kulut (sammuttimet ja aineet, €/hlö) 16,48€ 
/  20,43€

Poistumiskoulutus (€/h) 60,59€ / 75,13€

Hätäensiapukoulutus (€/h) 60,59€ / 75,13€

Ensihoitokoulutus (€/h) 57€ / 70,68€

Tulityökurssi, 8 oppituntia, peruskurssi, sis.tulityökortin (€/hlö) 111,62€ / 138,40€

Turvallisuuskoulutus (€/h) 60,59€ / 75,13€ 

Koulutusten kilometrikorvaukset B. Tilavuokrat 0,60€ / 0,74€


Tilavuokrat

Hinnat on ilmoitettu alv 0% / alv 24%.

Keskuspaloaseman auditorio (€/h) 39,33€ / 48,77€

Seppälän paloaseman luentosali (€/h) 28,70€ / 35,59€

Seppälän paloaseman simulaatiotila (€/h) 55,28€ / 68,54€  
Huom. simulaatiotilan vuokraaminen edellyttää aina kouluttajan mukanaoloa, josta veloitetaan työveloituksen mukaisesti.

Erillisellä sopimuksella Seppälän luentosalia ja simulaatiotilaa vuokrataan 620€/8h (alv 0%)

Säynätsalo (€/h) 22,32€ / 27,68€ tai koko päivä 111,62€ / 138,40€

Muut luento- ja kokoustilat
Tunti 16,48€ / 20,43€

koko päivä 76,54€ / 94,90€

Saunamaksu/hlö 16,48€ / 20,43€


Kaluston vuokrat

Hinnat on ilmoitettu alv 0% / alv 24%.

Ambulanssi/h, käyttömaksu + hoitohenkilöstö 109,49€ / 135,77€

Sammutusauto /h, käyttömaksu + kuljettaja 85,04€ / 105,45€

Säiliöauto /h, käyttömaksu + kuljettaja 85,04€ / 105,45€

Pelastusauto /h, käyttömaksu + kuljettaja 85,04€ / 105,45€

Pelastus- ja öljyntorjuntavene/h, käyttömaksu + kuljettaja 122,25€ / 151,58€

Puomitikasauto /h, käyttömaksu + kuljettaja 143,51€ / 177,95€

Nostolava-auto/h, käyttömaksu + kuljettaja 143,51€ / 177,95€

Vahingontorjunta-auto/h, käyttömaksu + kuljettaja 143,51€ / 177,95€

Vene- ja vetoautomaksu/h, käyttömaksu + kuljettaja 95,67€ / 118,63€

Moottoriruiskun vuokra/h 53,15€ / 65,91€

Savutuuletin vuokra/h 53,15€ / 65,91€

Letkujen vuokraus/vrk/letku 10,63€ / 13,18€

Letkukaluston huoltotyö/h 47,84€ / 59,32€

Pienkaluston vuokra/vrk 15,95€ / 19,77€

Letkun liitinten sidonta/kpl 12,76€ / 15,82€

Elvytysnuken (Anne resuci simulator) vuokra/kurssi/vrk 58,47€ / 72,50€ 
Huom! Elvytysnuken vuokraaminen edellyttää aina kouluttajan mukanaoloa, josta veloitetaan työveloituksen mukaisesti

Vanhan elvytysnuken vuokra/kurssi/vrk (kts. ed.kohta) 31,89€ / 39,54€

Km-korvaus, raskas kalusto (yli 3500 kg) 1,49€ / 1,85€

Km-korvaus, pienet ajoneuvot (alle 3500 kg) 0,60€ / 0,74€

Kaluston vuokraamisesta päättää paloasemaryhmästä vastaava aluepalomestari.


Palvelut

Hinnat on ilmoitettu alv 0% / alv 24%.

Sukellus/h 63,78€ / 79,09€

Työveloitus/h 58,47€ / 72,50€

Muut huoltotyöt/h 53,15€ / 65,91€

Autonoven avaus/kerta 63,78€ / 79,09€

Paineilmapullot, täyttöpaine 200 bar/tilavuuslitra 1,59€ / 1,98€

Paineilmapullot, täyttöpaine 300 bar/tilavuuslitra 2,13€ / 2,64€

Vesi (€/m3) 5,32€ / 6,59€


Sammutinhuollon hinnasto

Hinnat on ilmoitettu alv 0% / alv 24%. 

Tarkastus
Pelastuslaitoksen viranhaltijalla on mahdollisuus antaa paljousalennusta enintään 20%.

Sammuttimien tarkastus 10,63€ / 13,18€

Huoltotyöt 15,95€ / 19,77€

Koestus 20,20€ / 25,04€

Täytöt
Sammuttimen täyttö sisältää jauheen, huollon sekä tarkastuksen. 
2 kg 22,32€ / 27,68€

6 kg 29,76€ / 36,91€

12 kg 48,90€ / 60,63€

Neste 6 kg 34,02€ / 42,18€

CO2 5 kg 27,64€ / 34,27€

Neste 9 kg  42,52€ / 52,72€ 

Sammuttimien myynti
Sammuttimen hintaan lisätään mahdolliset pakkaus-, toimitus- ja rahtikustannukset.

2 kg 31,89€  / 39,54€

6 kg 42,52€ / 52,72€

12 kg 58,47€ / 72,50€

CO2-sammutin 5 kg 111,62€ / 138,40€

Nestesammutin 6 ltr 62,72€ / 77,77€

Nestesammutin 9 ltr 75,47€ / 93,59€

Sammutuspeite 19,13€ / 23,73€


Terveydenhuollon oppilaitosten opiskelijoiden harjoittelu

Opiskelija/ 12 h työvuoro (sis. suojavaatekorvaus) 15€