Hyppää sisältöön

Pelastuslaitoksilla on velvollisuus laatia ulkoinen pelastussuunnitelma erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista, jotka on määritelty pelastuslaissa. Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima asiakirja, jossa määritellään toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi suuret kemikaalituotantolaitokset, ydinvoimalaitokset ja kaivannaisjätealueet. 

Pelastuslaitoksen on laadittava ulkoinen pelastussuunnitelma yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan sekä muiden viranomaisten kanssa ja sitä laadittaessa on kuultava vaaralle alttiiksi joutuvaa väestöä.

Pirkanmaan pelastuslaitos on laatinut yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa alueemme kohteisiin ulkoiset pelastussuunnitelmat, joissa on huomioitu vaarallisten aineiden aiheuttamat suuronnettomuudet ja niiden laaja-alaiset vaikutukset väestöön ja ympäristöön. Väestön turvallisuuden kannalta keskeiset tiedot on koottu kunkin toiminnanharjoittajan osalta turvallisuustiedotteisiin ja niiden tulee olla jatkuvasti väestön saatavilla ainakin pelastuslaitoksella ja pelastuslaitoksen Internetsivuilla.

Lisätietoja:
03 565612 Tilannekeskus


Turvallisuustiedotteet

Ulkoisiin pelastussuunnitelmiin liittyvät turvallisuustiedotteet sekä asukkaille tarkoitetut turvallisuusohjeet jaoteltuna laatimisvelvollisten yritysten mukaan.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen kuulutus 24.3.2023

Pirkanmaan pelastuslaitoksen verkkosivuilla on 24.3. – 6.4.2023 nähtävänä Saarioinen Oy:n pelastussuunnitelmaan liittyvä turvallisuustiedoteluonnos. Ulkoisen pelastussuunnitelman kohde on Saarioisten tehdasalue, joka sijaitsee Kangasalla, Isoniementie 76:ssa. Pirkanmaan pelastuslaitos on laatinut suunnitelman yhdessä Saarioinen Oy:n kanssa.

Yleisöllä on mahdollisuus lausua tiedotteesta mielipiteensä, jonka voi lähettää pelastuslaitoksen virkasähköpostiin: pirkanmaanpelastuslaitos@pirha.fi. Lisätietoja antaa operatiivinen päällikkö Mika Kupiainen 0400 645 502

Ulkoisen pelastussuunnitelman paperiversio on nähtävillä virka-aikaan 24.3. – 6.4.2023 Keskuspaloaseman infossa Satakunnankatu 16.

Kemira Chemicals, Äetsä
Kemira Chemicals Äetsä turvallisuustiedote 2021
Ohje kaasuvaaran varalta 2021

Neste Oyj, Nokia
Turvallisuustiedote Nokia 2022

Neste Oyj, Pirkkala
Turvallisuustiedote Pirkkala 2022

Nokian renkaat
Turvallisuustiedote Nokian Renkaat 2020
Oy Forcit Ab, Nokia
Tiedote Forcit Nokia 2020
Tampereen Sähkölaitos Oy, Naistenlahden Voimalaitos
Turvallisuustiedote Naistenlahti 2017
VR Cargo Viinikan ratapiha, Tampere
Viinikan ratapiha, Turvallisuustiedote Viinikan ratapihan lähiympäristön asukkaille