Hyppää sisältöön

Ennaltaehkäisevät turvallisuuspalvelut

Turvallisuuspalvelut muodostuvat valvontatoiminnasta, asiantuntijapalveluista ja turvallisuusviestinnästä.

Turvallisuuspalveluille kuuluvat valvontatoiminta sekä ohjaus-, neuvonta ja koulutustehtävät. Näiden tehtävien tavoitteena on parantaa Lapin alueen turvallisuutta sekä vähentää onnettomuuksia ja niistä aiheutuvia vahinkoja.

Turvallisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Lapin pelastuslaitos varmistaa omalta osaltaan kaikkien lappilaisten turvallisuutta.

Valvontasuunnitelma

Valvontasuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima suunnitelma pelastuslain mukaisen valvonnan, ohjauksen ja neuvonnan toteuttamiseen.

Valvontasuunnitelman tavoitteena on edistää hyvää turvallisuuskulttuuria ja vähentää onnettomuuksista aiheutuvia omaisuus- ja henkilövahinkoja. Tutustu vuoden 2024 valvontasuunnitelmaan.

Valvontatoiminta

Perinteinen valvontakeino on valvontakäynti eli palotarkastus, jolla pelastusviranomaiset valvovat toiminnan ja rakennusten turvallisuutta. Valvontaa suoritetaan myös selvityspyynnöillä, asiakirjavalvonnalla ja paloturvallisuuden itsearvioinnilla. 

Pelastuslain velvoitteiden noudattamista valvotaan ensisijaisesti yrityksiin ja laitoksiin kohdistuvalla määräaikaisella valvonnalla. Kohteiden tarkastusväli vaihtelee 6–120 kuukauden välillä. Valvontavälit määritellään ja niitä voidaan muuttaa kohdekohtaisen riskinarvioinnin perusteella. Määräaikainen valvonta on maksullista. Katso hinnasto nettisivuiltamme.

Määräajoin toistettavien valvontakäyntien lisäksi suoritetaan epäsäännöllistä valvontaa, jota on muun muassa käyttöönottovalvonta, pyynnöstä tai ilmoituksen perusteella tehtävät valvontakäynnit sekä erilaisten asiakirjojen valvonta.

Pelastuslaitos laatii valvontatoiminnasta valvontasuunnitelman, joka perustuu pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen sekä paikalliseen riskienarviointiin.

Asiantuntijapalvelut 

Asiantuntijapalveluita tuotetaan rakentamiseen ja kaavoitukseen, kemikaaliturvallisuuteen, yleisötilaisuuksien järjestämiseen ja erikoistehosteiden käyttöön, palo- ja poistumisturvallisuuteen sekä paloteknisiin laitteisiin sekä jatkuvuuden- ja riskienhallintaan liittyen. Asiantuntijaroolia toteutetaan myös eri viranomaisten yhteisvalvonnoissa.

Turvallisuusviestintä

Turvallisuusviestintä on lyhyesti sanottuna kansalaisviestintää turvallisuusasioista. Turvallisuuden edistäminen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy ovat pelastustoimen tärkeimpiä tehtäviä. Lapin pelastuslaitoksella turvallisuutta edistetään mm. turvallisuusviestinnän avulla. Lakisääteiseen turvallisuusviestintään kuuluvat turvallisuusneuvonta ja –koulutus, yleisötilaisuudet sekä median ja verkon kautta välitetyt turvallisuusviestit.

Lapin pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän tavoitteena on saavuttaa kaikki ikäryhmät mahdollisimman tehokkaasti. Viestimme turvallisuudesta aktiivisesti eri kanavilla, osallistumme erilaisiin tapahtumiin ja kampanjoihin, teemme kouluvierailuja, tarjoamme vierailumahdollisuuksia ja järjestämme eri yhteisöille turvallisuuteen liittyvää koulutusta.

Tulevat koulutukset sekä koulutus- ja vierailutiedustelut