Hyppää sisältöön

Rekrytointi

Julkaisemme avoinna olevat työpaikat Kuntarekryssä. 

Ensihoidon opiskelijat ja työharjoittelijat

Opiskelijoiden harjoittelupaikkatiedustelut pyydämme lähettämään sähköpostiosoitteeseen ehopiskelijat.lu@pelastustoimi.fi.

Oppilaitokset voivat ottaa työharjoitteluasioissa yhteyttä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilannekeskukseen puhelimitse numeroon 029 151 2112 tai sähköpostitse lansi-uusimaa@pelastustoimi.fi.

Pelastusopiston päällystöopiskelijoiden harjoittelujaksot

Päällystöopiskelijoiden harjoittelujaksojen yhteyshenkilö on palopäällikkö Clas Tallberg, clas.tallberg@pelastustoimi.fi.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tutkimuskohteena

Teetkö opinnäytetyötä? Tai tarvitset tutkimusmateriaalia ja haluaisit kerätä sitä pelastuslaitoksesta?

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos edellyttää tutkimuslupaa pelastuslaitoksen toimintaa, tiloja, harjoitusaluetta tai henkilöstöä koskevissa tutkimuksissa.

Tutkimuslupamenettely koskee Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ulkopuolisen tutkijan/tutkimuslaitoksen intresseistä tehtävää tutkimusta tai selvitystä. Tämä koskee myös korkeakouluissa toteutettavia opinnäytetöitä.

Milloin tutkimuslupaa on haettava?

Tarvitset tutkimusluvan aina, jos tutkimusmateriaalin lähteenä mainitaan Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos instituutiona.

Yksittäisiin haastatteluihin ei tarvita lupaa (henkilö esiintyy tuloksissa omalla nimellään), mutta haastattelututkimukseen kyllä.

Miten ja mistä tutkimuslupaa haetaan?

Tutkimuslupaa haetaan tällä lomakkeella: Tutkimuslupahakemus

Tutkimuslupahakemukset lähetetään liitteineen allekirjoitettuna pelastuslaitoksen henkilöstötiimin sähköpostiosoitteeseen henkilostotiimi.lu@pelastustoimi.fi tai postitse osoitteeseen Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos, Tutkimusluvat, Palomiehentie 1, 02750 ESPOO.

Lupahakemusta voidaan pyytää täydentämään. Käsittelijällä on oikeus pyytää myös laajempaa lupaa materiaalin tai lainsäädännön niin edellyttäessä.

Tutkimusluvan myöntää pelastuslaitoksen johtoryhmän jäsen kirjallisesta hakemuksesta.
Pelastuslaitos julkaisee hyväksytyt tutkimuslupahakemukset sisäisesti ja ne ovat henkilöstön nähtävillä tutkimuksen valmistumiseen saakka.

Lisätietoja

Tilannekeskus puh. 029 151 2112
lansi-uusimaa@pelastustoimi.fi

Anna palautetta (siirryt Espoon kaupungin palautepalveluun)