Hyppää sisältöön

Poikkeustilanteet yleisötilaisuudessa

Poikkeustilanteet kuten tulipalo, sään aiheuttamat ongelmat, tilapäisten rakenteiden sortuminen tai häiriökäyttäytyminen voivat aiheuttaa tarpeen keskeyttää yleisötilaisuus osittain tai kokonaan, lopullisesti tai hetkellisesti. Vakavissa poikkeustilanteissa tapahtuma-alue tai sen osa voidaan joutua evakuoimaan.

Järjestäjän tulee linjata turvallisuussuunnittelun yhteydessä millä tavoin tilaisuuden keskeyttämiseen ja evakuointiin varaudutaan. Esitä tilaisuuden pelastussuunnitelmassa tarkemmat evakuointijärjestelyt, kuten evakuointitilanteiden ennakoiminen, kalusto sekä ohjeistus evakuoinnin toteuttamiseen ja kuulutuksiin liittyen.

Tilaisuuden keskeyttämisestä ja evakuoinnista päättää järjestäjä, turvallisuudesta vastaava henkilö tai viranomainen. Evakuointitilanteessa järjestyksenvalvojat ja muu henkilöstö opastavat yleisöä poistumaan poispäin vaarasta käyttäen lähimpiä turvallisia poistumisreittejä. Yleisön opastamisessa hyödynnetään esimerkiksi äänentoistolaitteistoja ja megafoneja. Niiden lisäksi voidaan käyttää lavan yhteydessä olevia screenejä sekä alueella olevia muita näyttö- ja opastuslaitteita.