Hyppää sisältöön

Tulityöt ovat palovaaraa aiheuttavia töitä, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä.

Tulityöturvallisuus edellyttää aina paloriskin arviointia ja tarvittavien turvallisuustoimenpiteiden toteutusta. Tulityön aikana on huolehdittava, että tulityöluvassa sovitut työnaikaiset turvatoimet toteutuvat ja että työympäristön paloriski ei ole muuttunut.

Tulitöitä ovat muun muassa sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu laikkaleikkaimella. Tulitöitä voidaan tehdä vakinaisella tai tilapäisellä tulityöpaikalla.

Varovaisuus ja huolellisuus tulitöissä

Pelastuslaissa on huomioitu varovaisuus ja huolellisuus tulenkäsittelyssä koskien myös tulitöiden tekemistä. Laissa sanotaan, että ryhdyttäessä tulityöhön tai muuhun korjaustyöhön, josta voi aiheutua tulipalon tai muun onnettomuuden vaara, on huolehdittava riittävistä varotoimista.

Riittävät varotoimet on määritelty SFS-standardissa 5900:2016, Tulitöiden paloturvallisuus, ja SFS-standardissa 5991, Katto- ja vedeneristysalan tulitöiden paloturvallisuus. Standardit sisältävät ohjeita tulitöitä tekeville ja valvoville henkilöille ja niissä on määritelty tulitöissä tarvittavia turvatoimia.

Lisätietoja

Päivystävä palotarkastaja
p. 029 151 2512, arkisin klo 9.00-11.30

Anna palautetta