Hyppää sisältöön

 

Yhteiskunta ympärillämme muuttuu ja pelastuslaitos sen mukana. Vastaamme kasvavan, väestöltään ikääntyvän ja moninaistuvan Helsingin kaupungin tarpeisiin. Ennakoimme ja varaudumme moninaisten muutosvoimien aiheuttamiin vaikutuksiin.

Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää meiltä toiminnan systemaattista arviointia, jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä parhaiden käytäntöjen soveltamista. Seuraamme alan kansainvälistä ja kotimaista tutkimusta, minkä lisäksi tutkimme myös itse pelastustoimeen, turvallisuuteen, henkilöstöön ja toimintaympäristöön liittyviä ilmiöitä.

Tutkimustoiminta perustuu pelastustoimen tutkimusohjelmaan ja käytännön työstä nouseviin tutkimustarpeisiin. Tärkeitä painopistealueita ovat muun muassa toiminnan vaikuttavuuden ja tuottavuuden arviointi. Laajempien tutkimusten ja selvitysten lisäksi tutkimustoiminta vastaa alueen riskianalyysin laatimisesta, menetelmien kehittämisestä sekä tiedon keräämisestä ja analysoimisesta toimintamme suunnittelun, kehittämisen sekä päätöksenteon tueksi.
Itsenäisen tutkimustoiminnan lisäksi pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti tutkimushankkeiden toteuttamiseen eri pelastuslaitosten, tutkimuslaitosten sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeiden tulokset ja tuotokset jaetaan avoimesti kansalaisille ja asiantuntijoille edelleen hyödynnettäviksi.

Tutkimusluvat

Haluatko tehdä tutkimuksen tai opinnäytetyön Helsingin pelastuslaitoksesta? Teemme mielellämme yhteistyötä pelastuslaitoksesta kiinnostuneiden tutkijoiden ja opinnäytetyöntekijöiden kanssa. Pelastuslaitoksen toiminnan tutkimiseen tarvitset tutkimusluvan. Tältä sivulta löydät tarvitsemasi tiedot luvan hakemiseen.

Milloin tutkimuslupa tarvitaan?
Tutkimuslupa on haettava lähtökohtaisesti kaikkiin pelastuslaitosta tarkasteleviin tutkimuksiin, opinnäytteisiin ja selvityksiin, joissa kerätään tai käsitellään pelastuslaitoksen toimintaa koskevia tietoja.
Ensihoidon potilastietoja koskevat tutkimuslupahakemukset käsittelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

Milloin tutkimuslupaa ei tarvita?
Tutkimuslupaa ei tarvita, jos tutkimuksessa käsitellään ainoastaan tietoja, jotka ovat saatavilla julkisesti esimerkiksi pelastuslaitoksen verkkosivuilta.
Tutkimuslupaa ei tarvita, jos tutkimuksen tekijänä on sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö tai aluehallintovirasto.
Helsingin kaupungin, ammattijärjestön tai muun vastaavan toimijan ei tarvitse hakea tutkimuslupaa työhyvinvointikyselyyn.
Tutkimuslupaa ei tarvita, mikäli yhteistyötaho, kuten pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, toimittaa pelastuslaitokselle kyselyn, jonka tekeminen on osa pelastuslaitoksen ja kyseisen tahon välistä yhteistyötä.
Pelastuslaitoksen työntekijöiden ei kaikissa tilanteissa tarvitse hakea tutkimuslupaa.
Epäselvissä tilanteissa neuvoa voi kysyä osoitteesta tutkimusluvat.pela@hel.fi.

Ohjeet luvan hakijalle
Tutkimusluvan hakemista suunnittelevan on ensin etsittävä tutkimukselleen yhteyshenkilö pelastuslaitokselta. Hakija pyytää yhteyshenkilöksi palvelun päällikköä, yksikön päällikköä, palopäällikköä tai pelastuskoulun koulutussuunnittelijaa sen mukaan, kenen toimenkuvaan tutkimuksen aihe kuuluu. Mikäli hakija ei tiedä, kehen olla yhteydessä, sopivaa yhteyshenkilöä voi kysyä osoitteesta tutkimusluvat.pela@hel.fi.
Ennen tutkimusluvan hakemista hakijan on varmistettava yhteyshenkilöltä, että esitetty tutkimusaihe sopii pelastuslaitokselle.

Hakija täyttää tutkimuslupahakemuksen sekä tulostaa ja allekirjoittaa sen. Allekirjoittamisen jälkeen hakija skannaa hakemuksen ja toimittaa sen liitteineen Helsingin kaupungin kirjaamoon: helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Tutkimuslupahakemukseen on tutkimuksen laajuudesta ja menetelmästä riippuen liitettävä:

  • tutkimussuunnitelma
  • tutkimuksen kohteena oleville henkilöille jaettavat aineistot 
  • kyselylomake
  • haastattelurunko
  • luonnos rekisteriselosteesta tarvittaessa

Saatuaan tiedon tutkimusluvan myöntämisestä hakija voi aloittaa tutkimuksen.

Tutkimusluvan saaja sitoutuu tutkimuksen valmistuttua toimittamaan tutkimuksen pelastuslaitokselle osoitteeseen tutkimusluvat.pela@hel.fi sekä tulemaan pyydettäessä maksutta esittelemään tutkimusta pelastuslaitokselle.

Lisätietoja pelastuslaitoksen tutkimuslupiin liittyen saa sähköpostitse osoitteesta tutkimusluvat.pela@hel.fi.

Pelastuslaitoksen tutkimustoiminnosta vastaa tutkimuspäällikkö, puh. 09 310 300 25.
Voit olla yhteydessä tutkimuspäällikköön tutkimusyhteistyöhön tai muihin pelastuslaitoksen tutkimuksiin liittyvissä asioissa.