Hyppää sisältöön

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella rakentamisen suunnittelua ohjataan henkilöturvallisuuden sekä pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Siten varmistetaan esimerkiksi, että rakennuksessa asuvat ja työskentelevät pääsevät hätätilanteessa poistumaan turvallisesti ja nopeasti. Lisäksi huolehditaan, että pelastus- ja ensihoitohenkilöstön toiminta rakennuksessa on mahdollista ja turvallista. Teemme tiiviisti yhteistyötä kuntien kaavoittajien ja rakennusvalvontojen kanssa. 

Yhteydenotot rakentamisen suunnittelun ohjaukseen liittyen  

Rakentamisen suunnittelun ohjauksen yhteystiedot alueittain ovat alla.

Laita asiasi tiedoksi jokaiselle aluetta hoitavalle henkilölle. Kerrothan viestissäsi perustiedot rakennushankkeesta (mitä rakennetaan, mahdollinen paloturvallisuussuunnittelun vaativuusluokka jne.). Viikolla tulleet työkohteet jaetaan perjantaisin aamupäivällä suunnittelun ohjaustyötä tekevien kesken. Sinuun ollaan sen jälkeen yhteydessä jatkotoimenpiteitä varten mahdollisimman pian.

Aluejako:

Espoo, Kauniainen:

Jukka Saari (PV-luokan hankkeet), jukka.t.saari(a)espoo.fi 
Nina Piela-Tallberg, nina.piela-tallberg(a)espoo.fi
Markus Airikkala, markus.airikkala(a)espoo.fi

Kirkkonummi, Raasepori, Hanko, Inkoo:

Marcus Hindersson, marcus.hindersson(a)espoo.fi 
Rasmus Fredriksson, rasmus.fredriksson(a)espoo.fi

Lohja, Vihti, Karkkila. Siuntio:

Jukka Saari, jukka.t.saari(a)espoo.fi
Jani Kuutsa, jani.kuutsa(a)espoo.fi

Muita viranomaisohjeita rakentamisen turvallisuuteen liittyen: 

Opas savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (julkaistu 4.2.2019)

Kaavoitusvaihe 

Ohje vesijohtoverkon suunnittelijoille 

Tämä julkaisu on opas sammutusveden suunnitteluun. Opas on tarkoitettu sovellettavaksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella. 

LUP sammutusvesiohje 

Asemakaavan kannanotossa huomioitavia asioita 

Tämä julkaisu käsittelee asemakaavan kannanotossa huomioitavia asioita. Julkaisu on tarkoitettu sovellettavaksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella. 

Asemakaavan kannanotossa huomioitavia asioita 

Suunnitteluvaihe 

Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet -lomake on tarkoitettu liitettäväksi rakennuslupa-asiakirjoihin ja vastaavat tiedot on esitettävä pääpiirustuksissa.

Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet 

Ilmoitus väestönsuojasta 

Ilmoitus väestönsuojasta 

Täytetty lomake toimitetaan allekirjoitettuna rakennusvalvontaviranomaiselle. 

Ohjeita suunnittelijoille 

Tämän ohjeen tarkoitus on helpottaa rakennushankkeiden suunnittelua jo hankesuunnitteluvaiheessa. Se on suunnattu rakennushankkeisiin ryhtyville sekä pää- ja erityissuunnittelijoille. Ohjeiden lisäksi julkaisu sisältää hyväksi havaittuja käytäntöjä. 

Ohjeita asuinrakennusten ja autosuojien suunnittelijoille ja rakentajille 

Pelastustien suunnitteluopas 

Pelastustie on ajotie tai muu kulkuyhteys, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät tulipalon sattuessa tai muussa hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta ja sammutusveden ottopaikkoja.

Kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on osaltaan huolehdittava siitä, että pelastustiet pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä, ja muutenkin sellaisessa kunnossa, että pelastusteitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti. 

Pelastustie määritellään jo rakennuslupavaiheessa. Kuka tahansa ei voi merkitä aluetta pelastustieksi. Pelastustien tulee täyttää tietyt kriteerit, jotka löytyvät pelastustien suunnittelu- ja toteutusohjeesta.

Tämä julkaisu on opas rakennuksen pelastusteitä suunnitteleville. Opas on tarkoitettu
sovellettavaksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella jo rakennusluvan saaneiden kohteiden osalta:

LUP pelastustien suunnitteluohje 

Tulevien, suunnitteluvaiheessa olevien, ei vielä rakennuslupaa saaneiden kohteiden pelastustien suunnittelussa käytettävä ohje:

HIKLU pelastustien suunnittelu- ja toteutusohje 

Kiinteiden sammutusvesiputkistojen suunnittelu ja toteutus 

Rakennuksiin ja muihin tiloihin sijoitettavien kiinteiden sammutusvesiputkistojen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan tämän ohjeen periaatteita: 

Kiinteiden sammutusvesiputkistojen suunnittelu ja toteutus 

Viranomaisverkon sisäpeitto 

Pelastuslain mukaan viranomaisradioverkon kuuluvuus on varmistettava rakennuksissa tai rakennelmissa sekä liikenne- ja huoltotunneleissa, joissa on tavanomaista suurempi henkilöturvallisuusriski. (Pelastuslaki 379/2011, 109 §

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on yhdessä naapuripelastuslaitosten ja Suomen Erillisverkkojen kanssa laatinut ohjeen uudisrakentamiseen liittyen ja samaa ohjetta sovelletaan myös toteutettaessa sisäpeittoratkaisu valmiiseen rakennukseen. 

Lisätietoja viranomaisradioverkon sisäpeiton toteuttamisesta saa Suomen Erillisverkot Oy:n sivuilta . 

Lomakkeet 

Viranomaisverkko VIRVE sisäpeitto (kuuluvuuden varmistaminen kiinteistöissä) 

Virve-sisäverkon tarvekartoituslomake L1 

Virve-sisäverkon tarvekartoituslomake L1 Word-muodossa 

Muuta aiheesta 

Pelastuslaitos tekee yhteistyötä rakennusvalvontojen kanssa ja hyödyntää suunnittelun ohjauksessa Topten-ohjekortteja. 

Topten-yhteistyö  

Rakentamisvaihe 

Erityinen palotarkastus on rakennustyömaalla ennen rakennuksen käyttöönottotarkastusta tehtävä palotarkastus. Erityisen palotarkastuksen suorittaa pelastusviranomainen.

Käyttöönottotarkastuksen suorittaa rakennusvalvontaviranomainen. Tarkastuksilla on oltava käytettävissä kaikki edellytetyt viranomaisen leimaamat lupa-asiakirjat, mukaan lukien palotekninen suunnitelma tai muistio. 

Ohje vastaaville työnjohtajille erityistä palotarkastusta varten 

Jäteastioiden sijoittamisessa huomioitavaa: 

Tuhopolttojen estämisessä on tärkeää, että pihalla olevat roska-astiat on sijoitettu tai suojattu siten, että niissä syttyvä tulipalo ei pääse leviämään rakennuksiin. Pelastuslain 9 § mukaan rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on pidettävä sellaisessa kunnossa, että tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen. Myös Finanssialan Keskusliiton suojeluohje tuhopolttojen torjunnasta velvoittaa vakuutetun tai vakuutuksenottajan huolehtimaan tuhopolttojen torjunnasta. 

Roska-astioiden turvaetäisyydet rakennusten räystäslinjasta 

4 metriä 

  • yksittäiset 240 ja 600 litran roska-astiat 
  • metalliset roska-astiat 
  • syväkeräysastiat/syväsäiliöt 

6 metriä 

  • useamman roska-astian rivistöt 
  • pahvirullakot 

8 metriä 

  • osastoimattomat jätekatokset 
  • palavaa materiaalia sisältävät vaihtolavat (avolavat) 

Seinän viereen sijoitettava jätekatos 

Aina ei pystytä täyttämään jätekatosten turvaetäisyystavoitetta (8m). Tällöin rakenteet on palo-osastoitava.  Oleellisinta katoksen rakenteissa on se, että seinän ja katon muodostama rakenne kokonaisuudessaan kestää katoksen sisällä olevan palon rasitukset paloluokan mukaisesti, tuuletusseinää lukuun ottamatta (on siis varmistettava, ettei mahdollinen tulipalo pääse leviämään jätekatoksesta muihin rakennuksiin). 

Avoimen katoksen tuuletusseinä sijoitetaan poispäin rakennuksesta ja vähintään neljän metrin päähän rakennuksesta. Muut katoksen seinät sekä katto toteutetaan rakennuksen paloluokan vaatimusten mukaisiksi. Avoimen tuuletusseinän turvaetäisyys naapurirakennukseen on myös huomioitava. 

Aiheesta lisää:

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön opas: Pihan jäteastiat ja tuhopolttojen torjunta. 

Finanssialan julkaisu: Tuhopolttojen torjunta

 

Lisätietoja

Päivystävä palotarkastaja
p. 09 8162 6815, arkisin klo 9.00-11.30

Tilannekeskus p. 09 8162 8699

Anna palautetta (siirryt Espoon kaupungin palautepalveluun)