Hyppää sisältöön

Ulkoiset pelastussuunnitelmat ovat osa pelastuslaitoksen laajempaa riskienhallintaa. Suunnitelma toimii onnettomuustilanteessa pelastustoiminnan johtajan apuvälineenä sekä lisää pelastuslaitoksen henkilöstön kohdetuntemusta. Suunnitelmat myös ohjaa alueen suuronnettomuusharjoittelua ja niitä hyödynnetään pelastuslaitoksen koulutuksessa.

Pelastuslaitos laatii ulkoisen pelastussuunnitelman onnettomuuden varalle erityistä vaaraa aiheuttaviin kohteisiin yhteistyössä asianomaisen toiminnanharjoittajan kanssa. Suunnitelma laaditaan alueille, jossa on:

  • ydinlaitos, 
  • turvallisuusselvitysvelvollinen vaarallisten kemikaalien tai räjähteiden käsittelyä harjoittava tuotantolaitos, 
  • suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava kaivannaisjätteen jätealue, 
  • vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävä ratapiha 
  • tai turvallisuusselvitysvelvollinen satama-alue.

Kymenlaakson alueella on yli 25 kohdetta, joihin pelastuslaitos on laatinut ulkoisen pelastussuunnitelman. Suunnitelmat tarkistetaan vuosittain ja päivitetään aina tarvittaessa tai vähintään kolmen vuoden välein. Ulkoisiin pelastussuunnitelmiin liittyviä suuronnettomuusharjoituksia järjestetään yhdessä toiminnanharjoittajan ja muiden viranomaisten kanssa vähintään kolmen vuoden välein.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen alueella ulkoisten pelastussuunnitelmien kohteista on laadittu yhteneväiset turvallisuustiedotteet Kotkan, Haminan ja Kouvolan alueille. Löydät tiedotteet Ohjeet ja lomakkeet -välilehdeltä.

Tarkemmat kartat:
Koko Kymenlaakso
Hamina ratapiha 
Hamina satama 
Kotka Mussalo 
Kotkansaari 
Kotka Sunila 
Kouvola Inkeroinen
Kouvola Kaipiainen 
Kouvola keskusta 

Lue lisää:

Ulkoisten pelastussuunnitelmien kokonaisuutta ohjaava lainsäädäntö:

Pelastuslaki 29.4.2011/379
Sisäministeriön asetus pelastustoimen suunnitelmista 1363/2018
Sisäministeriön asetus ulkoisista pelastussuunnitelmista 1286/2019
Ulkoisen pelastussuunnitelman laatiminen -ohje, Sisäministeriön julkaisuja 2021:2

Kymenlaakson alueen ulkoisten pelastussuunnitelmien turvallisuustiedotteet Kotkan, Haminan ja Kouvolan alueille.