Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastustoimintaamme ovat kiireellisesti suoritettavat toimet, jotka onnettomuuden sattuessa tai uhatessa tehdään ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaamiseksi ja pelastamiseksi sekä lisävahinkojen vähentämiseksi.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyllä pyrimme siihen, ettei onnettomuutta synny tai jos syntyy, sen vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi.

Turvallisuuspalvelut

Turvallisuuspalveluiden tehtävänä on tunnistaa, ennaltaehkäistä, reagoida ja torjua Etelä-Savon hyvinvointialueen organisaatioon, henkilöstöön, asiakkaisiin ja asukkaisiin kohdistuvia turvallisuusriskejä sekä tukea toipumista onnettomuus- ja häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.