Hyppää sisältöön

Pelastustoiminta

Pelastustoimintaamme ovat kiireellisesti suoritettavat toimet, jotka onnettomuuden sattuessa tai uhatessa tehdään ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaamiseksi ja pelastamiseksi sekä lisävahinkojen vähentämiseksi.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyllä pyrimme siihen, ettei onnettomuutta synny tai jos syntyy, sen vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi.

Ensihoito

Ensihoito vastaa potilaan kiireellisestä tilanarviosta ja ensihoidosta tapahtumapaikalla, sekä tarvittaessa potilaan kuljettamisesta terveydenhuollon yksikköön. Ensihoitopalvelumme tuotetaan yhteistyössä Essoten ja Sosterin kanssa. Vuodesta 2023 alkaen ensihoitopalveluista vastaa Etelä-Savon hyvinvointialueen terveystoimi.