Hyppää sisältöön

Lainsäädäntö velvoittaa pelastuslaitoksia ja muita viranomaisia toteuttamaan turvallisuusviestintää. Kansalliset strategiset suuntalinjat ohjaavat ja määrittelevät turvallisuusviestintää, jota pelastuslaitokset suunnittelevat ja toteuttavat omilla alueillaan. Turvallisuusviestintä on osa onnettomuuksien ennaltaehkäisytyötä ja sillä on merkittävä rooli pelastustoimessa. 

Pelastuslain mukaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä alueellaan. 

Pirkanmaan pelastuslaitos toteuttaa turvallisuusviestintää monin eri tavoin esimerkiksi erilaisten koulutusten ja kampanjoiden, yleisötapahtumien ja sosiaalisen median avulla. Turvallisuusviestinnällä pyritään tavoittamaan ihmisiä mahdollisimman laajasti myös esimerkiksi eri vuodenaikoihin liittyviin ajankohtaisiin turvallisuusteemoihin, kuten heikot jäät tai voimassa oleva ruohikkopalovaroitus, liittyen. Pelastuslaitoksen viestintäyksikkö vastaa myös Punainen Liitu -liikenneturvallisuuskampanjan koordinoinnista Pirkanmaalla.


Lisätietoja:
Tiedotuspäällikkö
Veijo Kaján
040 543 0353
veijo.kajan(a)tampere.fi