Hyppää sisältöön

Lainsäädäntö velvoittaa pelastuslaitoksia ja muita viranomaisia toteuttamaan turvallisuusviestintää. Kansalliset strategiset suuntalinjat ohjaavat ja määrittelevät turvallisuusviestintää, jota pelastuslaitokset suunnittelevat ja toteuttavat omilla alueillaan. Turvallisuusviestintä on osa onnettomuuksien ennaltaehkäisytyötä ja sillä on merkittävä rooli pelastustoimessa. 

Pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän tavoitteena on ohjauksen, koulutuksen ja neuvonnan keinoin lisätä ihmisten valmiuksia ehkäistä onnettomuuksia ja kykyä toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Punainen Liitu-kampanjan esitys Sampolassa 2019

 

Pirkanmaan pelastuslaitos toteuttaa turvallisuusviestintää monin eri tavoin esimerkiksi erilaisten koulutusten ja kampanjoiden, yleisötapahtumien ja sosiaalisen median avulla. Turvallisuusviestinnällä pyritään tavoittamaan ihmisiä mahdollisimman laajasti esimerkiksi eri vuodenaikoihin liittyviin ajankohtaisiin turvallisuusteemoihin, kuten heikot jäät tai voimassa oleva ruohikkopalovaroitus, liittyen. Pelastuslaitoksen viestintä vastaa myös Punainen Liitu -liikenneturvallisuuskampanjan koordinoinnista Pirkanmaalla.

 

 

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján
 

Lisätiedot:

Tiedotuspäällikkö
Veijo Kaján
040 543 0353
veijo.kajan@pirha.fi.fi