Hyppää sisältöön

Kainuun pelastuslaitos

Kainuun pelastuslaitoksen vakinainen henkilöstö, yhdessä sopimuspalokuntien kanssa, huolehtii onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta sekä varautumisesta Kainuun maakunnan alueella. Työllistämme noin 100 vakinaista henkilöä sekä sopimuspalokunnissa noin 80 henkilöä, jotka osallistuvat pelastustoimen tehtäviin. Pelastuslaitoksen alue on jaettu kahteen Eteläiseen ja Pohjoiseen toimintayksikköön. Pelastuslaitoksen alueella on yhteensä 10 paloasemaa, joista osalla on vakinaista henkilöstöä ja osa toimii sopimuspalokuntien voimin.

Kuulumme Kainuun hyvinvointialueeseen. Olemme osa Kainuun hyvinvointialueen akuuttihoidon ja pelastuksen palveluiden toimialuetta.

Strategia

Toimintaamme ohjaa Kainuun hyvinvointialueen strategia.

Pelastustoimella on lisäksi yhteinen strategia Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi: pelastustoimen strategia vuoteen 2025.

Päätöksenteko

Pelastuslaitoksen päätöksenteossa noudatetaan Kainuun hyvinvointialueen hallintosääntöä. Kainuun pelastuslaitos on osa Kainuun hyvinvointialueen akuuttihoidon ja pelastuksen palveluiden toimialuetta. Akuuttihoidon ja pelastuksen palveluiden toimialuejohtajana toimii Sami Mäenpää.

Kainuun hyvinvointialueen aluevaltuusto vastaa Kainuun hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta, käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluehallitus ja johtaja sekä muut hyvinvointialueen virkamiehet vastaavat hyvinvointialueen käytännön toiminnasta ja hallinnosta. 

Kainuun hyvinvointialueen kokousasiakirjat

Kainuun hyvinvointialueen viranhaltijapäätökset

Palvelutasopäätös

Kainuun pelastuslaitoksen palvelujen rakenteen toimikaudelleen määrää palvelutasopäätös ja se on Kainuun hyvinvointialueen aluehallituksen hyväksymä.

Kainuun pelastuslaitoksen palvelutasopäätös