Hyppää sisältöön

Vapaaehtoistyön pohjalta toimivat sopimuspalokunnat ja järjestöt ja ovat tärkeä osa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen toimintaa. Ne auttavat pelastuslaitosta sen palvelutuotannossa ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Sopimuspalokunnat

Helsingissä toimii 14 aktiivista sopimuspalokuntaa ja kaksi tehdaspalokuntaa. Sopimuspalokunnat toimivat pelastuslaitoksen alaisuudessa, osallistuvat kutsuttaessa operatiiviseen pelastustoimintaan ja järjestävät monipuolista toimintaa, kuten alkusammutuskoulutusta asuintaloille, järjestöille ja kansalaisille. Sopimuspalokunnissa on harrastustoimintaa palokuntanuorista ammattitaitoisiin pelastajiin.

Lähde mukaan sopimuspalokuntatoimintaan

Paloturvallisuus- ja väestönsuojelutyö

Helsingin Pelastusliitto ry, HELPE, on pelastusalan kattojärjestö Helsingissä toimiville paloturvallisuustyön ja väestönsuojelutyön rekisteröidyille yhdistyksille. Järjestö antaa perus- ja täydennyskoulutusta Helsingin sopimuspalokunnille yhdessä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa.

Lisäksi HELPE kouluttaa ja neuvoo asuintalojen isännöitsijöitä, hallituksia ja turvallisuushenkilöstöä kaupungin turvallisuus- ja pelastusympäristön parantamiseksi ja kehittämiseksi. HELPE hoitaa omatoimisen varautumisen koulutustehtävää Helsingin kaupungin tukemana.

Helsingin Väestönsuojeluyhdistyksen, HVSSY, toiminnan tarkoitus on omatoimisen turvallisuuden parantaminen normaali- ja poikkeusoloissa. Yhdistys kehittää väestönsuojelua ja yrityssuojelua, kouluttaa kansalaisia, järjestää väestönsuojeluaiheisia esitelmä–, kokous– ja juhlatilaisuuksia sekä edistää alaan liittyvän kirjallisuuden ja suojeluvälineiden levitystä. Helsingin Väestönsuojeluyhdistys vastaa myös pelastuslaitoksen omistaman väestönsuojelumuseon ylläpidosta ja opastetuista kierroksista museossa.

Etsintä- ja pelastuskoirat

Helsingin etsintä- ja pelastuskoirat, HePeKo, on Helsingin Väestönsuojeluyhdistyksen (HVSSY) alajaos, joka toimii pääkaupunkiseudulla.

Toiminnan tarkoituksena on kouluttaa ohjaajia ja koiria toimimaan pelastustoiminnan tukena vaativissakin oloissa. Erikoiskoulutetut koirakot tukevat myös Helsingin pelastuslaitoksen rauniopelastustoimintaa. Pelastuskoiravalmiutta pidetään hälytysryhmän muodossa ja HePeKo pitää yllä kriisioloja varten Helsingin kaupungin Pelastuskoiramuodostelmaa, PEKO-muodostelmaa. Hälytysryhmä toimii osana Vapaaehtoista Pelastuspalvelua (Vapepa). Hälytysryhmän apuohjaajat, koiranohjaajat, koirat ja ryhmänjohtajat toimivat viranomaisten pyynnöstä apuna paitsi pelastustoiminnassa myös kadonneitten ihmisten etsinnässä.

Ensiapu- ja valmiustoiminta

Suomen Punaisen Ristin ensiapu- ja valmiustoiminta tukee tarvittaessa pelastuslaitosta. Ensiapuryhmät ovat osa Suomen Punaisen Ristin koordinoimaa Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa), jonka koulutetut hälytysryhmät toimivat viranomaisten ja muiden avuntarvitsijoiden apuna. Tehtävänä voi olla esimerkiksi kadonneen henkilön etsintä tai ja onnettomuuksien jälkeiset ensiapu- tai huoltotehtävät.