Hyppää sisältöön

Ilotulitteiden yksityinen käyttö

Kuluttajille tarkoitettujen ilotulitteiden yksityisestä käytöstä on ilmoitettava vähintään viisi (5) vuorokautta ennen tapahtumaa käyttöpaikkakunnan pelastusviranomaiselle, joka tekee asiasta kirjallisen päätöksen. Pelastusviranomainen voi asettaa toiminnalle turvallisuuden kannalta tarpeellisia ehtoja ja rajoituksia tai kieltää käytön. Hätämerkinantolaitteiden (hätäraketit, käsisoihdut, savut) käyttäminen ja hätämerkin antaminen muutoin kuin hädässä on rangaistavaa.

Lisätietoja ja ilmoituslomake: Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Kysy lisätietoja paikkakuntasi pelastuslaitokselta.

Ammattimaiset ilotulitusnäytökset

Ammattimaisen ilotulitusnäytöksen järjestämisestä on ilmoitettava paikkakunnan poliisille. Ilotulitusnäytösten järjestäjät ovat Tukesin luvalla toimivia ammattimaisia toimijoita. Pelastusviranomaisella ei ole asiassa toimivaltaa muuten kuin lausunnonantajana poliisille.

Lisätietoja ja ilmoituslomake poliisin verkkosivuilla: Ilmoitus ilotulitusnäytöksestä

Lue lisää:

Ilotulitus
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), 63–64 §
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), 87 §
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015), 45–47 §
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta (819/2015), 56–57 §
Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (1101/2015), 40-41 §