Hyppää sisältöön

Sopimuspalokunnat huolehtivat pelastustehtävistä noin 90 %:n alueella maamme pinta-alasta. Tällä alueella asuu noin 46 % suomalaisista.

Isoimmissa taajamissa sopimuspalokunnat toimivat ensisijaisesti ammattipalokuntien tukena ja reservinä laajojen tai päällekkäisten tehtävien varalta. Sopimuspalokuntalaiset ovat mukana noin 46 %:ssa vuotuisista pelastustoimen hälytystehtävistä.

Sopimuspalokunta

Sopimuspalokunnalla tarkoitetaan pelastustoimen järjestelmään kuuluvaa vapaaehtoista palokuntaa, laitospalokuntaa, teollisuuspalokuntaa tai sotilaspalokuntaa, joka on tehnyt pelastuslaitoksen kanssa sopimuksen pelastustoimintaan kuuluvien tehtävien hoitamisesta.

Vapaaehtoistoiminta

Pelastustoimen koulutus-, neuvonta- ja valistustehtävissä sekä pelastustoiminnassa voidaan käyttää apuna vapaaehtoisia organisaatioita ja henkilöitä. Näihin tehtäviin ei sisälly merkittävää julkisen vallan käyttöä, kuten viranomaistoimivaltuuksien käyttöä taikka tarkastus- tai valvontatoimintaa.

Lue lisää

Mukaan vapaaehtoistoimintaan

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto

Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaosto - Suomen Palopäällystöliitto (sppl.fi)

Pelastusalan vapaaehtoiset - SPEK

Suomen palokunnat: 
Palokuntahaku