Hyppää sisältöön

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Pelastuslaitoksen keskeinen tehtävä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuuksien ennaltaehkäisytehtävillä tähtäämme siihen, ettei onnettomuutta synny tai jos syntyy, sen vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Onnettomuuksien ehkäisyn palveluita tuotetaan valvonnan, turvallisuusviestinnän, viranomaisohjauksen, asiantuntijatoiminnan ja palontutkinnan sekä näihin sisältyvän yhteistyön kautta.

Kotona asumisen turvallisuutta kehitetään yhteistyössä viranomaisten ja moniammatillisen toimijaverkoston kanssa. Asumisen paloturvallisuutta parannetaan etenkin erityisryhmien ja iäkkäiden ihmisten asumisen osalta. Turvallisuutta parantavan tekniikan ja toimintamallien käyttöä pyritään lisäämään hoito- ja hoivalaitoksissa.

Turvallinen Etelä-Karjala kaikille - yhteistyössä.

Tehostamme jatkuvasti pelastuslaitoksemme valmiutta toimia alueemme johtavana toimijana onnettomuuksien kokonaisvaltaisissa ehkäisy- ja hallintatehtävissä. Kehitämme onnettomuuksien ehkäisyä valtakunnallisten toimintaohjelmien mukaisesti. Onnettomuuksien ehkäisyn vaatimaa suorituskykyä ja henkilöstön osaamista kehitämme vastaamaan paikallisen toimintaympäristön sekä valtakunnallisen osaamistason tarpeita vastaaviksi.

Sähkökaappi

 

 

Lisätietoja

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@pelastustoimi.fi

Onnettomuuksien ehkäisypalveluiden johto
pelastuspäällikkö Jani Kanerva
puh. 040 824 7160

Valvontapalvelut
valvontapäällikkö Veli-Matti Huuhka
puh. 040 526 9581

Turvallisuusviestintäpalvelut
turvallisuuskouluttaja Jani Jääskeläinen
puh. 040 624 7754

Ohjaavat asiantuntijapalvelut
paloinsinööri Elina Hämäläinen
puh. 040 647 6774

Palontutkinta
valmiuspäällikkö Tuomas Pylkkänen
puh. 040 351 4070