Hyppää sisältöön

Onnettomuuksien ennaltaehkäisy

Pelastuslaitoksen keskeinen tehtävä on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Onnettomuuksien ennaltaehkäisytehtävillä tähtäämme siihen, ettei onnettomuutta synny tai jos syntyy, sen vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Onnettomuuksien ehkäisyn palveluita tuotetaan valvonnan, turvallisuusviestinnän, viranomaisohjauksen, asiantuntijatoiminnan ja palontutkinnan sekä näihin sisältyvän yhteistyön kautta.

Kotona asumisen turvallisuutta kehitetään yhteistyössä viranomaisten ja moniammatillisen toimijaverkoston kanssa. Asumisen paloturvallisuutta parannetaan etenkin erityisryhmien ja iäkkäiden ihmisten asumisen osalta. Turvallisuutta parantavan tekniikan ja toimintamallien käyttöä pyritään lisäämään hoito- ja hoivalaitoksissa.

Turvallinen Etelä-Karjala kaikille - yhteistyössä.

Tehostamme jatkuvasti pelastuslaitoksemme valmiutta toimia alueemme johtavana toimijana onnettomuuksien kokonaisvaltaisissa ehkäisy- ja hallintatehtävissä. Kehitämme onnettomuuksien ehkäisyä valtakunnallisten toimintaohjelmien mukaisesti. Onnettomuuksien ehkäisyn vaatimaa suorituskykyä ja henkilöstön osaamista kehitämme vastaamaan paikallisen toimintaympäristön sekä valtakunnallisen osaamistason tarpeita vastaaviksi.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pelastustoimi.fi

Onnettomuuksien ehkäisypalveluiden yhteystiedot

Onnettomuuksien ehkäisypalveluiden johto

pelastuspäällikkö Jani Kanerva
puh. 040 824 7160

Turvallisuusviestinnän johtaminen

turvallisuusviestintäpäällikkö Vesa Kultanen
puh. 040 570 2712

Valvontapalveluiden hallinto ja johtaminen

valvontapäällikkö Veli-Matti Huuhka
puh. 040 526 9581

Ohjaavat asiantuntijapalvelut

paloinsinööri Elina Hämäläinen
puh. 040 647 6774

Palontutkinta

paloinsinööri Simo Viholainen
puh. 0400 877 388 

Turvallisuusviestintäpalvelut

turvallisuuskouluttaja Jani Jääskeläinen
puh. 040 624 7754