Hyppää sisältöön

Turvallisuuskoulutus ja -viestintä toiminnan keskiössä

Turvallisuuskoulutus on tärkeä osa pelastuslaitoksien turvallisuusviestintää. Turvallisuuskoulutus on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista. Se voi sisältää esimerkiksi turvallisuusaiheisen luennon, oppitunnin, opetustuokion, turvallisuuskävelyn sekä alkusammutus- tai vastaavan harjoituksen.

Turvallisuuskoulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on, että koulutettavat tietävät ja tuntevat tärkeän roolinsa onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä toiminnassa onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Pelastuslaitokset kouluttavat

Pelastuslaitokset tarjoavat turvallisuuskoulutusta ensisijaisesti seuraaville kohderyhmille:

  • sairaaloiden ja hoitolaitosten henkilökunta
  • lasten ja koulukotien sekä rangaistuslaitosten henkilökunta
  • avopalvelujen ja yksityisen kotihoidon henkilökunta sekä palvelujen piirissä olevat asukkaat
  • päivä- ja perhepäiväkotien henkilökunta sekä esikoululaiset
  • perusopetusta antavien oppilaitosten henkilökunta
  • peruskoulun oppilaat
  • toisen asteen oppilaitosten henkilökunta ja opiskelijat
  • maahanmuuttajat
  • ikäihmiset
  • yleishyödyllisten yhdistysten ja järjestöjen jäsenistö

Koulutukset, sisällöt ja kohderyhmät vaihtelevat laitoksittain.
Lisätietoja koulutuksista ja palveluista saat alueesi pelastuslaitokselta.

Lue lisää:

Pelastussuunnitelma
Pelastuslaki, pelastussuunnitelma
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laadinta, Sisäministeriön julkaisu 02/2012
Pelastuslaki, toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet
Pelastuslaki
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta