Hyppää sisältöön

Varautumisessa on kyse ennakoinnista eli pyritään etukäteen valmistautumaan mahdollisesti eteen tuleviin kriiseihin ja häiriötilanteisiin, jotka saattavat häiritä organisaatioiden ja ihmisten arkea.

Valtion viranomaisten ja liikelaitosten sekä kuntien lakisääteinen velvollisuus on varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen kaikissa turvallisuustilanteissa.

Omatoimisella varautumisella tarkoitetaan yksityisten ihmisten, yhteisöjen ja yritysten toimintaa, jolla pyritään onnettomuuksien ehkäisyyn ja valmistaudutaan toimimaan vaaratilanteissa.

Pelastuslaitos tukee alueensa kuntien valmiussuunnittelua ja neuvoo kuntalaisia omatoimisessa varautumisessa.

Väestönsuojelu

Väestönsuojelun tarkoituksena on väestön turvaaminen sodan ja muiden siihen verrattavien olosuhteiden aiheuttamilta tuhoilta sekä niiden vahinkojen rajoittaminen ja seurausten lieventäminen. Väestönsuojelutehtäviä ovat muun muassa väestön varoittaminen, evakuointi ja suojaaminen väestönsuojiin, sammutus- ja pelastustoiminta sekä lääkintähuolto. Pelastustoimen rinnalla väestönsuojelusta vastaavat ne viranomaiset, jotka hoitavat siihen kuuluvia tehtäviä normaalioloissakin.

Väestönsuojat

Väestönsuoja on tarkoitettu väestön suojaamiseen sotilaallisen hyökkäyksen aikana. Normaalioloissa väestönsuoja on usein harrastustilana tai varastona. Väestönsuojalla tarkoitetaan rakennukseen tai sen yhteyteen tehtyä erillistä tilaa tai erillistä rakennusta, jonka tehtävä on antaa ihmisille suojaa siellä, missä ihmiset normaalistikin liikkuvat, käyvät töissä ja asuvat. Väestönsuoja suojaa räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennussortumilta, paineaalloilta, tulipaloilta, kemiallisilta taisteluaineilta ja ionisoivalta säteilyltä. (SPEK)

Käyttöönotosta ilmoitetaan viranomaismääräyksenä, jonka jälkeen väestönsuojan käyttökuntoon laittamiselle on 72 tuntia aikaa.

Väestönsuoja löytyy useimmiten isompien taloyhtiöiden tai työpaikkojen yhteydestä. Julkisissa rakennuksissa olevat väestönsuojat ovat siellä oleskelevia, opiskelevia, hoidettavia ja työskenteleviä varten.

Kerrostalon väestönsuoja voi olla oma tai usean talon yhteinen. Se voi olla joko kahden vierekkäisen asunto- tai kiinteistöyhtiön jaettu suoja tai saman tontin yhden yhtiön useita rakennuksia varten rakennettu. Pienemmissä taloyhtiöissä tai omakotitaloissa ei väestönsuojaa yleensä ole. Länsi-Uudenmaan alueella ei ole yleisiä väestönsuojia.

Tilanteen vaatiessa viranomaiset antavat erikseen ohjeet toimenpiteistä niiden rakennusten ja kiinteistöjen osalta, joilla ei ole omaa väestönsuojaa. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi sisälle suojautuminen tai tilapäissuojien rakentaminen.

Väestönsuojat on merkitty kansainvälisellä merkillä, joka on sininen kolmio oranssilla pohjalla.
Oman kodin tai työpaikan väestönsuojaan liittyvät tiedot löydät kiinteistön pelastussuunnitelmasta.

Taloyhtiön pelastussuunnitelma (SPEK)

Pelastuslain mukaan väestönsuojan ja väestönsuojan laitteiden ja varusteiden kunnossapito kuuluu rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuuksiin.

Lisää tietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä väestönsuojelusta ja väestönsuojista (PDF)

Lisätietoja

Tilannekeskus puh. 029 151 2112
lansi-uusimaa@pelastustoimi.fi

Anna palautetta