Hyppää sisältöön

Meidän tehtävänä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella on ehkäistä onnettomuuksia, varautua häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä järjestää pelastustoimintaa. Emme ole vain se punainen paloauto hälytysajossa, vaan myös paljon muuta. Tervetuloa tutustumaan verkkosivuihimme!

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kuuluu hallinnollisesti Vantaa-Kerava hyvinvointialueeseen, mutta palvelee myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Toimimme kahdeksan kunnan alueella tiiviissä yhteistyössä lähialueiden pelastuslaitosten ja muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Alueemme kuntiin kuuluvat Vantaa, Kerava, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä ja Pornainen.

Organisaatio

Pelastuslaitoksen hallinto järjestetään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan. Pelastuslaitoksen ylin päättävä elin on pelastuslautakunta. Pelastuslautakunnassa on 15 jäsentä. Jäsenistä 8 jäsentä tulee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta ja 7 jäsentä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Toimintaamme ohjaa lainsäädännön ja sopimusten lisäksi Sisäministeriön ja Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus, riskianalyysi ja palvelutasopäätös.

Strategia ja arvot

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen strategian mukainen perustehtävä on tuottaa ja ylläpitää turvallisuutta. Toiminnallisen tavoitteemme mukaan Keski-Uudellamaalla on hyvä turvallisuuskulttuuri sekä tehokas pelastustoimi ja ensihoitopalvelu.

Koko Suomen pelastustoimella on yhteinen strategia, jonka visio on Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – yhteistyössä. Strategia on valmisteltu vuosille 2016–2025.

Toimintaamme ohjaavat pelastustoimen arvot: Ammatillisesti, inhimillisesti ja luotettavasti.

Palvelutasopäätös

Palvelutasopäätös varmistaa, että apu saapuu paikalle oikea-aikaisesti ja riittävin resurssein. Päätöksessä huomioidaan myös onnettomuuksien ehkäisy sekä varautuminen.

Me pelastuslaitoksena laadimme palvelutasopäätöksen, jossa selvitetään alueella esiintyvät uhat, arvioidaan niistä aiheutuvat riskit, määritellään toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätös ohjaa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen strategista suunnittelua.

Pelastuslain mukaisesti pelastustoimi päättää alueensa palvelutasosta kuntia kuultuaan. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. 

Laadunhallinta

Varmistamme palvelujemme laadun systemaattisesti osana organisaation jokapäiväistä toimintaa. Laadun varmistusta ohjaa laadunhallinta- ja omavalvontasuunnitelma. 

Lue lisää:

Pelastuslautakunnan esityslistat ja päätökset