Hyppää sisältöön

Pelastusyksikkö

Pelastusyksikkö, tutummin paloauto, on tarkoitettu sammutus- ja pelastustehtäviin.

Yksikössä on välineet monipuoliseen pelastamiseen.  Autosta löytyvät esimerkiksi pelastusvälinesarjat erityyppisiin onnettomuuksiin. Kalustoon kuuluvat muun muassa nostotyynyt, hydrauliset välinesarjat ja murtovälineet. Yksikössä on vettä noin 3 000 litraa ja lisäksi voidaan käyttää sammutusvaahtoa.

Jokaisessa peruspelastusyksikössä on Cobra-korkeapainesammutinleikkurijärjestelmä. Se on tehokas vesisuihku, jolla voidaan läpäistä esimerkiksi katto tai seinä.

Yksikkö voi osallistua myös puiden raivauksiin, vaarallisen aineen torjuntaan sekä pintapelastukseen. Lisäksi yhdessä yksikössä on sukellusvalmius. Lämpökameran avulla ihmisen pelastaminen nopeutuu huomattavasti. Reppusammutinta käytetään pieniin roskispaloihin tai maastopaloihin.

Yksikkö voi saapua paikalle ensivasteena, sillä mukana on muun muassa defibrillaattori, happea sekä muuta ensihoitovälineistöä.

Pelastusyksikkö on miehitetty paloesimiehellä, kahdella palomiehellä sekä kuljettajalla.

Pelastuslaitoksen yksikkö ulkona.

Kärkiyksikkö

Kärkiyksikkö on paloauto, jonka tarkoitus on tavoittaa kohde nopeasti alueilla, joilla varsinainen paloasema on kauempana. Yksikkö voi toimia itsenäisesti tai sen avuksi voidaan hälyttää muita pelastusyksiköitä.

Yksikkö on varustettu korkeapainejärjestelmällä (UHPS), jonka ansiosta mukana oleva vesimäärä riittää tehokkaaseen alkusammutukseen niin rakennuspaloissa kuin liikennevälinepaloissa. Suuremmissa paloissa yksikkö tekee alkusammutustoimia ja alkutiedustelua valmiiksi, jotta tehokas sammutustyö voi alkaa heti pelastusyksikön saavuttua paikalle.

Yksikössä on mukana välineistöä aina tieliikennepelastamisesta puunraivaukseen ja savusukellukseen asti. Se voi toimia myös ensivasteyksikkönä.

Erikoisuutena yksikössä on heittosammutin. Se voidaan heittää sisälle esimerkiksi palavaan asuntoon, jolloin sammutin toimii turvallisena alkusammutusvälineenä ennen savusukelluksen aloittamista.

Yksikkö on miehitetty kahdella palomiehellä.

Säiliöyksikkö

Säiliöyksiköstä saadaan palopaikalle joko vettä tai sammutusvaahtoa. Vettä on noin 10 000 litraa ja veden avulla tuotetaan sammutusvaahtoa. Lisäksi yksikössä on muun muassa vesitykit esimerkiksi lento-onnettomuuksien sammutustöitä varten.

Yksikkö on miehitetty yhdellä palomiehellä.

Pelastuslaitoksen yksikkö ulkona.

Nostolavayksikkö

Nostolavayksikkö on tarkoitettu muun muassa korkealta tai matalalta pelastamiseen. Se ylettyy jopa 48 metrin korkeuteen. Yksikön avulla sammutustehtävissä käytettävä vesi saadaan vietyä korkealle.

Yksikköä voidaan käyttää esimerkiksi kattotyöskentelyyn, lisävalaistuksen tarjoamiseen tehtäväpaikalla tai sivuttaissuunnassa tapahtuvaan pelastamiseen. Se voi toimia koura-auton avustajana nostamalla sen kuljettajan korkealle, jolloin toiminta-alueen näkyvyys paranee. Yksikköä käytetään myös puunkaato- sekä eläinpelastustehtävissä.

KU 106 on varustettu modernilla, valotehokkaalla liikenteenohjauskalustolla, koska yksikkö lähtee usein Lahden ja Tuusulan moottoriteille niin sanotuksi puskuriautoksi.

Yksikkö on miehitetty yhdellä palomiehellä.

Raivausyksikkö

Raivausyksikkö, eli raskas pelastusyksikkö on tarkoitettu esimerkiksi tie-, raide- tai ilmaliikenneonnettomuuksien pelastus- ja raivaustehtäviin. Kalustossa on esimerkiksi plasmaleikkuri, tehokas poravasara sekä apuvälineet/korokkeet korkealla työskentelyyn.

Yksikössä ei ole vettä eikä sammutusvaahtoa, mutta siinä on pelastusyksikölle tyypilliset alkusammutusvälineet kuten jauhe-, vaahto- ja CO2-sammutin. Myös Cobra-korkeapainesammutinleikkurijärjestelmää voidaan käyttää alkusammutukseen ilman leikkaavaa ominaisuutta.

Yksikkö on miehitetty kuljettajalla, esimiehellä sekä kahdella palomiehellä.

Pelastuslaitoksen yksikkö ulkona.

Johtoyksikkö

Johtoyksikkö on varustettu pelastustoiminnan johtamiseen tarkoitetulla viestintä- ja tiedustelukalustolla. Yksikkö kuljettaa päivystävän palomestarin tehtäväpaikalle ja tarjoaa tukikohdan pelastustoiminnan operatiiviseen johtamiseen.

Yksikön kuljettaja toimii operaattorina, joka avustaa palomestaria.

Erityisyksiköt

Pelastuslaitoksella on käytössään muun muassa mönkijöitä, veneitä ja erilaisia vaihtolavayksiköitä.
Yksiköt miehitetään tarvittaessa.

Koura-auto

Koura-autolla voidaan esimerkiksi irrottaa rakennuksen katto kauko-ohjattavan kouran avulla. Yksikkö voi toimia apuna myös esimerkiksi puunkaatotöissä ja pylväiden siirroissa. 
Yksikkö miehitetään tarvittaessa.

Kemikaalintorjuntayksikkö

Uudenmaan alueen yhteinen kemikaalintorjuntayksikkö on varustettu laaja-alaiseen ja pitkäkestoiseen kemikaalionnettomuuteen tarkoitetulla tunnistus- ja torjuntakalustolla. 
Yksikkö on sijoitettu Vantaan pelastuskeskukseen ja se miehitetään tarvittaessa.

Koura-automme kuvattuna etuviistosta.

Pelastuslaitoksen asiakaspalvelu (24 h)

Tilannekeskus/vaihde  p. 09 41 9140
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Henkilökohtaiset yhteydenotot:
etunimi.sukunimi(at)vakehyva.fi

Päivystävä palotarkastaja

ma, ke, pe klo 9–12  p. 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi