Hyppää sisältöön

Alkusammutusvälineet on tarkoitettu palonalkujen sammuttamiseen

Alkusammutusvälineitä ovat:

  • käsisammuttimet
  • sammutuspeitteet
  • liikuteltavat sammutuskärryt
  • rakennuksiin kiinteästi asennettavat pikapalopostit
  • muut käsin käytettävät kannettavat palon alkuvaiheeseen suunnitellut tuotteet.

Tulipalon syttyessä on tärkeää, että palo yritetään saada sammumaan mahdollisimman nopeasti. Yritä aina alkusammutusta, jos mahdollista. Näin vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Valitse käyttötarkoitukseen soveltuva alkusammutin ja säilytä se aina helposti saatavilla ja näkyvällä paikalla.

Hanki alkusammutusvälineet.
Tutustu, harjoittele ja opettele käyttämään niitä.

Pelastuslain omatoimisen varautumisen velvoitteen mukaisesti rakennuksissa ja yleisötilaisuuksissa on varauduttava tulipalojen sammuttamiseen. Tarvittavien alkusammutusvälineiden määrittely ja hankinta, ovat rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan vastuulla. Tulipalojen sammuttamiseen varautumisesta on säädetty myös mm. työturvallisuutta ja kemikaaliturvallisuutta koskevissa säädöksissä.

Käsisammuttimia pitää huoltaa ja tarkastaa

Käsisammuttimien tarkastus- ja huoltovelvoite koskee rakennusten niin sanottuja pakollisia sammuttimia. Huoltoa ja tarkastusta saa suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä käsisammuttimien huoltoliike.

Käytetty käsisammutin viedään aina huollettavaksi.

Kuivissa ja tasalämpöisissä olosuhteissa säilytetty käsisammutin tulee tarkastuttaa huoltoliikkeessä kahden vuoden väliajoin. Tarkastus suoritetaan vuoden välein, mikäli sammutin on alttiina tärinälle, kosteudelle tai sään vaihteluille. Käsisammuttimille on lisäksi tehtävä painelaitesääntelyn mukainen määräaikaistarkastus 11 vuoden välein. Nykyään käsisammutin uusitaan kokonaan, kun em. tarkastus tulee ajankohtaiseksi. Pikapalopostit tulee tarkastaa vuosittain ja letkut koeponnistetaan viiden vuoden välein

Mistä ostan?

Huolto- ja erikoisliikkeiden lisäksi alkusammutusvälineitä myyvät mm. rauta- ja kodintarvike- sekä auto- ja venetarvikeliikkeet.

Hävittäminen?

Tyhjän käsisammuttimen voi viedä lähimpään metallinkeräyspisteeseen. Paineellisen sammuttimen voi toimittaa lähimpään huoltoliikkeeseen, joka huolehtii sammuttimen hävittämisestä. Käytetyn sammutuspeitteen voi hävittää sekajätteen mukana. Sammutuspeite on kertakäyttöinen.

Lue lisää:

Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista
Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta
Pelastuslaki
Sammutuspeite
Käsisammuttimen käyttö
Alkusammutus