Hyppää sisältöön
Palomies pumpulla

Risujen poltto vaatii huolellisuutta

 

Polttamisen luvallisuus on aina syytä varmistaa oman kunnan ympäristö- tai jätehuoltoviranomaiselta. Useiden kuntien alueilla on risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto nuotiolla, tynnyrissä ja muussa vastaavassa astiassa kokonaan kielletty. Varmista asia omasta kunnastasi tai pelastuslaitokselta.

Sytyttäjä vastaa - aina!

Huomioithan, että savukaasut eivät aiheuta ongelmia ympäristölle tai naapureille…

Jokaisen on oltava huolellinen ja varovainen tulipalonvaaran ja vahingon välttämiseksi. Erityisesti kuivat olosuhteet ja tuuli aiheuttavat tulipalon vaaraan ja lisäävät palon leviämisriskiä. Varmista aina Ilmatieteenlaitoksen voimassa olevat varoitukset, koska niiden aikana avotulen tekeminen on kiellettyä.

Asutko haja-asutusalueella?

Haja-asutusalueella risujen ja lehtien polttamisessa on oltava erityisen huolellinen ja varovainen

 • ei polteta rakennusten tai sähköjohtojen lähellä
 • varaa jo ennen sytytystä sammutusvälineitä, myös tulen leviämisen estämiseksi
 • tulta ei saa jättää vartioimatta, tuuli voi aiheuttaa äkillisen leviämisen
 • tulen saa sytyttää vain, jos siitä ei aiheudu haittaa naapureille – kysy ennen sytytystä
 • polttamisen sijaan ympäristö- ja jätehuoltoviranomaiset suosittelevat risujen ja kasvijätteen kompostoimista omalla pihamaalla tai risujen ja kasvijätteiden toimittamista jäteasemalle

Huomioi myös, että…

 • jätteiden polttaminen on kokonaan kielletty. Kunnalliset ympäristö-/jätehuoltomääräykset kieltävät jätteen polttamisen
 • kannattaa tarkistaa mökkikunnan säädökset, jotka voivat olla erilaiset kuin asuinkunnassa
 • kunnalliset määräykset voivat edellyttää, että risujen ja hakkuutähteiden hävittämisestä polttamalla muualla kuin taajama-alueella on ilmoitettava ympäristö- tai jätehuoltoviranomaiselle ennen polttoon ryhtymistä. Se voi olla myös kokonaan kiellettyä.
 • kaikessa polttamisessa on otettava huomioon, etteivät savukaasut saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille.

Lisätietoja saat

 • alueelliselta pelastusviranomaiselta tai
 • oman kunnan ympäristö- ja/tai jätehuoltoviranomaiselta.

Ole huolellinen ja muista myös sammuttaa…

Lue lisää:

Pelastuslaki 2§
Avotuli
Kulotus
Alkusammutus