Hyppää sisältöön
Palomies pumpulla

Risujen poltto vaatii huolellisuutta

Useiden kuntien taajama-alueilla on risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto nuotiolla, tynnyrissä ja muussa vastaavassa astiassa kokonaan kielletty. Varmista polttamisen luvallisuus kuntasi ympäristö- tai jätehuoltoviranomaiselta.

Savukaasut voivat aiheuttaa haittaa naapureille ja ympäristölle

Jokaisen on oltava huolellinen ja varovainen tulipalonvaaran ja vahingon välttämiseksi. Erityisesti kuivat olosuhteet ja tuuli aiheuttavat tulipalon vaaraan ja lisäävät palon leviämisriskiä. Varmista aina Ilmatieteenlaitoksen voimassa olevat varoitukset, koska maastopalovaroituksen aikana avotulen tekeminen on kiellettyä.

Asutko haja-asutusalueella?

Haja-asutusalueella risujen ja lehtien polttamisessa on oltava erityisen huolellinen ja varovainen. Risujen polttamisesta ja muusta tulenteosta laaditaan pelastuslaitokselle tulentekoilmoitus, mikäli poltosta aiheutuva savumuodostus on runsasta.

Huomioi ennen polton aloittamista

  • Polttoa ei saa suorittaa rakennusten tai sähköjohtojen lähellä.
  • Varaa sammutusvälineitä jo ennen sytytystä, myös tulen leviämisen estämiseksi.
  • Tulta ei saa jättää vartioimatta, tuuli voi aiheuttaa äkillisen leviämisen. Sammuta erittäin huolellisesti.
  • Ota huomioon, etteivät savukaasut aiheuta haittaa ympäristölle tai naapureille – kysy ennen sytytystä.
  • Polttamisen sijaan ympäristö- ja jätehuoltoviranomaiset suosittelevat risujen ja kasvijätteen kompostoimista omalla pihamaalla tai risujen ja kasvijätteiden toimittamista jäteasemalle. 
  • Jätteiden polttaminen on kokonaan kielletty. Kunnalliset ympäristö-/jätehuoltomääräykset kieltävät jätteen polttamisen.
  • Kannattaa tarkistaa mökkikunnan säädökset, jotka voivat olla erilaiset kuin asuinkunnassa.
  • Kunnalliset määräykset voivat edellyttää, että risujen ja hakkuutähteiden hävittämisestä polttamalla muualla kuin taajama-alueella on ilmoitettava ympäristö- tai jätehuoltoviranomaiselle ennen polttoon ryhtymistä. Se voi olla myös kokonaan kiellettyä.

Lisätietoja saat

Toimi avotulen kanssa aina erityisen varovasti ja sammuta huolellisesti.

Lue lisää:

Laadi tulentekoilmoitus
Pelastuslaki 2§
Avotuli
Kulotus
Alkusammutus