Hyppää sisältöön

Rakennuksen omistajalla ja haltijalla sekä toiminnanharjoittajalla on velvollisuus huolehtia rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta.

Vuosittain kotona tai vapaa-aikana sattuu satojatuhansia tapaturmia, joista useimmat ovat helposti ennaltaehkäistävissä. 


Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston julkaisema Pientalon paloturvallisuusopas ohjeistaa turvalliseen asumiseen. Opas tukee pelastuslain velvoitteiden noudattamista, riskienarviointia ja turvallisten toimintatapojen huomioimista.


Pientalon paloturvallisuusopas

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään 3 huoneistoa. Pelastussuunnitelman laadinnan vastuu ja velvoite on pelastuslain 379/2011 15§:ssä säädetysti haltijalla. Asuinrakennuksen käyttöön laadittua pelastussuunnitelmaa ei tarvitse toimittaa pelastusviranomaiselle. Tarvittaessa pelastusviranomainen ohjaa ja antaa neuvontaa pelastussuunnitelman laadinnassa.
 

Keski-Suomen pelastuslaitos on laatinut paloturvallisuusoppaat rivi- ja kerrostaloille turvallisemman asumisen tukemiseksi. 


-    Rivitalon paloturvallisuusopas
-    Kerrostalon paloturvallisuusopas

Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa asuinrakennusten valvontaa paloturvallisuuden itsearvioinnin toimenpitein ja lähestyy kohteita säännöllisesti itsearvioinnin kirjeellä. Kirjeessä kohteelle toimitetaan paloturvallisuusopas ja tarkastuslomake, joiden avulla rakennuksen edustaja suorittaa palotarkastuksen. Tarkastuslomake palautetaan pelastuslaitokselle.  Paloturvallisuuden itsearvioinnilla pyritään kiinteistönomistajan turvallisuustiedon ja -asenteiden parantamiseen.
Pelastuslaitos suorittaa asuinrakennuksiin myös perinteisiä palotarkastuksia. Palotarkastuksia suoritetaan asiakkaan pyynnöstä sekä kohdentaen paloturvallisuuden itsearvioinnin tulosten mukaan.