Hyppää sisältöön

Ensisijainen vastuu omasta ja ympäristönsä turvallisuudesta on jokaisella itsellään.

Onnettomuuksien ehkäisy on yksi Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ydintehtävistä. Tehokkaimmin onnettomuuksia ehkäistään tehokkaalla turvallisuusviestinnällä sekä ohjaamalla, neuvomalla, opettamalla ja kouluttamalla toimintaympäristön yksilöitä (asukkaita, yhteisöjä, yrittäjiä, alueella toimivia ihmisiä). Kaikessa pelastuslaitoksen viestinnässä ja toiminnassa huomioidaan pelastustoimen arvot: inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti – yhteistyössä.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen turvallisuusviestintä ohjaa, neuvoo, opettaa sekä kouluttaa 15%:a Pohjois-Savon maakunnan väestöstä joka vuosi. Tämän lisäksi pelastuslaitos tarjoaa maksullista turvallisuuskoulutusta sitä haluaville kuntien ja kuntayhtymien henkilöstölle sekä yrityksille ja yhteisöille.

Lisätietoja:
Lauri Holappa
riskienhallintapäällikkö
Pohjois-Savon pelastuslaitos
Volttikatu 1A, 70150 Kuopio
puh. 044 718 8103
lauri.holappa(at)kuopio.fi