Hyppää sisältöön

Valvonta ja palotarkastus

Valvonta koostuu palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä kuten asiakirjavalvonnasta. Asiakirjavalvontaa tehdään monessa eri tapauksessa. Näkyvin esimerkki muista valvontatoimenpiteistä ja asiakirjavalvonnasta on asuinrakennusten ja loma-asuntojen omistajille lähetettävien paloturvallisuuden itsearviointilomakkeiden kautta suoritettava valvonta.

Lue lisää paloturvallisuuden itsearvioinnista.

Näiden toimenpiteiden avulla pelastusviranomainen valvoo, että toiminnanharjoittaja, rakennuksen omistaja tai haltija noudattaa niitä velvoitteita, joita heille on asetettu pelastus- ja kemikaalilainsäädännön puolesta. Pelastusviranomainen antaa myös neuvoja ja ohjausta onnettomuuksien ehkäisytyöhön liittyen.

Neuvomme ja ohjaamme. Tavoitteenamme on turvallinen Etelä-Karjala.

Valvontatyöhön osallistuvat pelastuslaitoksella sekä onnettomuuksien ehkäisyn - että pelastustoiminnan vastuuyksikön ammattilaiset.

Pelastuslaitoksen suorittama valvonta on aina riskiperusteista. Valvonnan tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Valvontatoimintaa voidaan lähtökohdiltaan pitää laadukkaana, kun toiminnassa noudatetaan tarkasti lakia, menettelyssä hyvää hallintoa sekä turvataan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Etelä-Karjalan pelastuslaitos neuvoo ja ohjaa asukkaita ja sidosryhmiä. Tavoitteenamme on turvallinen Etelä-Karjala.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2021

Palvelumaksut

Lisätietoja

Suosittelemme asiakkaillemme yhteydenottoa ensisijaisesti neuvontapalveluun. 
Neuvontapuhelimen kautta voit saada ohjeita, neuvontaa ja opastusta paloturvalliseen rakentamiseen, pelastussuunnitelmien laadintaan ja muihin onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä.

Neuvontasähköpostissa otamme vastaan pelastusviranomaiselle toimitettavia sähköisiä asiakirjoja. 
puh. 05 616 7020, palvelemme ma-to klo 9-15, pe klo 09-14
[email protected] 

Paloturvallisuuden itsearviointiin liittyvä neuvonta 
Puh: 05 616 7132, palvelemme ma-to klo 9-15, pe klo 09-14

Sähköpostit: [email protected]

Johtava palotarkastaja
Simo Viholainen
puh. 0400 877 388

Valvonnan vastuuyksikkö:
Palomestari

Veli-Matti Huuhka
puh. 040 526 9581