Hyppää sisältöön

Turvallinen Etelä-Karjala

Valvonta koostuu palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä kuten asiakirjavalvonnasta. Asiakirjavalvontaa tehdään monessa eri tapauksessa. Näkyvin esimerkki muista valvontatoimenpiteistä ja asiakirjavalvonnasta on asuinrakennusten ja loma-asuntojen omistajille lähetettävien paloturvallisuuden itsearviointilomakkeiden kautta suoritettava valvonta.

Lue lisää paloturvallisuuden itsearvioinnista.

Näiden toimenpiteiden avulla pelastusviranomainen valvoo, että toiminnanharjoittaja, rakennuksen omistaja tai haltija noudattaa niitä velvoitteita, joita heille on asetettu pelastus- ja kemikaalilainsäädännön puolesta. Pelastusviranomainen antaa myös neuvoja ja ohjausta onnettomuuksien ehkäisytyöhön liittyen.

Neuvomme ja ohjaamme. Tavoitteenamme on turvallinen Etelä-Karjala.

Valvontatyöhön osallistuvat pelastuslaitoksella sekä onnettomuuksien ehkäisyn - että pelastustoiminnan vastuuyksikön ammattilaiset.

Pelastuslaitoksen suorittama valvonta on aina riskiperusteista. Valvonnan tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Valvontatoimintaa voidaan lähtökohdiltaan pitää laadukkaana, kun toiminnassa noudatetaan tarkasti lakia, menettelyssä hyvää hallintoa sekä turvataan perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Etelä-Karjalan pelastuslaitos neuvoo ja ohjaa asukkaita ja sidosryhmiä. Tavoitteenamme on turvallinen Etelä-Karjala.

Asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten paloturvallisuuden itsearviointi 2024

Etelä-Karjalan pelastuslaitos lähettää itsearviointimateriaalit vuoden 2024 aikana kartan mukaiselle alueelle:  Paloturvallisuuden itsearvioinnin kartta 2024
Teemme näillä alueilla jälkivalvontaa vuoden 2024 aikana. Lisäksi teemme palotarkastuksia kiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet itsearviointilomaketta määräajan kuluessa.

Pientalojen palotarkastukset vuonna 2024

Etelä-Karjalan pelastuslaitos suorittaa edellisen vuoden paloturvallisuuden itsearvioinnin kohteille palotarkastuksia vuonna 2024, joista viimevuoden kartta:  Paloturvallisuuden itsearvioinnin kartta 2023. Lisäksi teemme palotarkastuksia myös muihin asuin- ja vapaa-ajan rakennuksiin.

Pelastusviranomaisen tunnistat virkapuvusta ja hänellä on mukanaan kuvallinen virkakortti. Pelastusviranomainen liikkuu pelastuslaitoksen virka-autolla.

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2024

Palvelumaksut

Neuvontapalvelun yhteystiedot

Neuvontapuhelimen kautta voit saada ohjeita, neuvontaa ja opastusta paloturvalliseen rakentamiseen, pelastussuunnitelmien laadintaan ja muihin onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä.

Neuvontasähköpostissa otamme vastaan pelastusviranomaiselle toimitettavia sähköisiä asiakirjoja.
puh. 05 352 7020, palvelemme ma-to klo 9-15, pe klo 09-13
neuvontapalvelu.ek@pelastustoimi.fi

Paloturvallisuuden itsearviointiin liittyvä neuvonta
Puh: 05 352 7132, palvelemme ma-to klo 9-15, pe klo 09-13