Hyppää sisältöön

Haluatko olla osallisena muiden auttamisessa? Vapaaehtoistoiminta antaa mahdollisuudet toisten auttamiseen ja omien taitojen kehittämiseen. Alla vinkkejä alueemme vapaaehtoistoiminnasta.

Sopimuspalokunnat pelastustoiminnan tukena

Alueellamme toimii 30 sopimuspalokuntaa, jotka tukevat pelastuslaitoksen työtä aina ennakoinnista onnettomuustilanteisiin. Sopimuspalokunnat muodostavat merkittävän pelastustoimen resurssin.

Sopimuspalokuntiemme pääasiallisena tehtävänä on täydentää pelastuslaitoksen resursseja tulipalo- ja onnettomuustilanteissa. Niillä on myös suuronnettomuuksiin liittyviä erityistehtäviä. Lisäksi sopimuspalokunnat osallistuvat onnettomuuksien ehkäisytyöhön muun muassa toteuttamalla turvallisuusneuvontaa ja -koulutusta yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.

Sopimuspalokuntien toimitilat sijaitsevat joko omilla paloasemillaan tai pelastuslaitoksen paloasemien yhteydessä. Palokunnilla on käytössään ajanmukainen pelastusajoneuvokalusto.
Vapaapalokuntien sijainnit kartalla (Google Maps).

Toimintaan voit hakeutua mukaan ottamalla yhteyttä lähimpään sopimuspalokuntaan. Aikuisten lisäksi toimintaa on useassa palokunnassa suunnattu myös nuorisolle ja lapsille.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu etsii ja auttaa

Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella on Vapaaehtoisten pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaa. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 54 järjestön muodostama vapaaehtoisten auttajien verkosto. Vapepassa on mukana vapaaehtoisia esimerkiksi ensihuollossa, henkisessä tuessa, maastoetsinnässä ja meripelastuksessa.

SPR on monitahoinen auttaja

Suomen Punaisen Ristin paikallisosastot ylläpitävät valmiutta omalla paikkakunnallaan kouluttautumalla ja harjoittelemalla muun muassa ensiavun, henkisen tuen ja ensihuollon tehtäviin. Osastot laativat oman valmiussuunnitelman yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa.

Lisätietoja:

SPR:n vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

Pelastuslaitoksen asiakaspalvelu (24 h)

Tilannekeskus/vaihde  p. 09 41 9140
tilannekeskus(at)vakehyva.fi

Henkilökohtaiset yhteydenotot:
etunimi.sukunimi(at)vakehyva.fi

Päivystävä palotarkastaja

ma, ke, pe klo 9–12  p. 09 4191 4475
paivystavapalotarkastaja(at)vakehyva.fi