Hyppää sisältöön

Vastaamme onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta ja varautumisesta Etelä-Savon 12 kunnan alueella. Alueellamme asuvien ja vierailevien ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille tärkeitä.

Hoidamme työmme arvojemme mukaisesti eli inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti.

Olemme osa Eloisaa eli Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Tuottamiemme palveluiden tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Toimintaamme kuuluvat onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan ja varautumisen palvelut. 

Pyrimme ehkäisemään onnettomuuksia tekemällä valvontaa ja turvallisuusviestintää sekä antamalla turvallisuuskoulutusta.

Onnettomuuksia ehkäisevään valvontaan kuuluvat esimerkiksi palotarkastukset, nuohous, kemikaalivalvonta, omavalvonta sekä rakentamisen ohjaus ja valvonta.

Vastaamme myös varautumisen ja väestönsuojelun palveluista sekä valmiussuunnittelun tukipalveluista yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Tehtävämme on määritelty pelastuslaissa ja valtioneuvoston pelastustoimea koskevassa asetuksessa.

Tutustu meihin

Organisaatio

Etelä-Savon pelastuslaitoksen vakinainen henkilöstö huolehtii yhdessä sopimuspalokuntien kanssa onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta sekä varautumisesta koko Etelä-Savon alueella. Työllistämme noin 150 vakinaista henkilöä sekä sopimuspalokunnissa noin 500 henkilöä, jotka osallistuvat pelastustoimen tehtäviin.

Toimialue on jaettu kolmeen osaan, Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen paloasemaryhmään, joiden pääpaloasemilla on hälytysvalmius ympäri vuorokauden.

Alueella on yhteensä 30 paloasemaa, joista osalla on henkilöstöä virka-aikaan ja osa toimii sopimuspalokuntien voimin.

Ympäri vuorokauden miehitetyt paloasemamme sijaitsevat Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen lisäksi Sulkavalla, Puumalassa, Kangasniemellä, Punkaharjulla ja Mäntyharjulla.

Palvelutasopäätös on asiakirja, joka määrittelee toimintakauden suuntaviivat ja on aluevaltuuston hyväksymä.

Lisätietoja
pelastus- ja turvallisuuspalvelut -toimialajohtaja, pelastusjohtaja Seppo Lokka, puh. 044 794 3671
(Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi.)

Päätöksenteko

Olemme osa Etelä-Savon hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Pelastus- ja turvallisuuspalvelut -toimialaa johtaa toimialajohtaja Seppo Lokka.

Toimiala jakautuu edelleen kolmeen palvelualueeseen, jotka ovat

  • pelastustoiminta
  • onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja
  • turvallisuuspalvelut. 

Aluevaltuusto vastaa Etelä-Savon hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta, käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Etelä-Savon hyvinvointialueen päättäjiä istumassa kokoussalissa.

Aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian ja sen osana olevan palvelustrategian mukaisesti kokonaisuutena.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluehallitus vastaa hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta, palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta, omistajaohjauksesta, henkilöstöpolitiikasta sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan järjestämisestä. Aluehallitus vastaa myös sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtaja vastaa asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi.

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut -toimialajohtaja vastaa pelastus- ja turvallisuuspalveluiden johtamisesta hyvinvointialuejohtajan alaisuudessa.

Lisätietoja
pelastus- ja turvallisuuspalvelut -toimialajohtaja, pelastusjohtaja Seppo Lokka, puh. 044 794 3671
(Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@etelasavonha.fi.)
 

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut Etelä-Savon hyvinvointialueella

  • Pelastus- ja turvallisuuspalvelut -toimialajohtaja Seppo Lokka
  • Pelastustoiminnan palvelut, pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti
  • Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn palvelut, riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä
  • Turvallisuuspalvelut, turvallisuuspäällikkö Jari Smedberg

Lue lisää

Etelä-Savon hyvinvointialueen verkkosivut

Tietosuojaseloste

Saavutettavuusseloste