Hyppää sisältöön

Vastaamme onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta ja varautumisesta Etelä-Savon 12 kunnan alueella. Alueellamme asuvien ja vierailevien ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille tärkeitä.

Hoidamme työmme arvojemme mukaisesti eli inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti.

Vuoden 2023 alusta alkaen olemme osa Etelä-Savon hyvinvointialuetta.

Tuottamiemme palveluiden tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Palvelumme muodostuvat onnettomuuksien ehkäisyn, pelastustoiminnan, varautumisen sekä ensihoidon ja ensivastetoiminnan palveluista. 

Pyrimme ehkäisemään onnettomuuksia tekemällä valvontaa ja turvallisuusviestintää sekä antamalla turvallisuuskoulutusta.

Onnettomuuksia ehkäisevään valvontaan kuuluvat esimerkiksi palotarkastukset, nuohous, kemikaalivalvonta, omavalvonta, asiakirjavalvonta sekä rakentamisen ohjaus ja valvonta.

Vastaamme myös valmiussuunnittelusta ja väestönsuojelusta yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Tehtävämme on määritelty pelastuslaissa ja valtioneuvoston pelastustoimea koskevassa asetuksessa.


Tutustu meihin

Esittelyssä palomies Olli-Pekka Siiskonen.


Organisaatio

Etelä-Savon pelastuslaitoksen vakinainen henkilöstö huolehtii yhdessä sopimuspalokuntien kanssa onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, pelastustoiminnasta sekä varautumisesta koko Etelä-Savon alueella. Työllistämme reilut 200 vakinaista henkilöä sekä sopimuspalokunnissa noin 500 henkilöä, jotka osallistuvat pelastustoimen tehtäviin.

Toimialue on jaettu kolmeen osaan, Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen paloasemaryhmään, joiden pääpaloasemilla on hälytysvalmius ympäri vuorokauden.

Alueella on yhteensä 30 paloasemaa, joista osalla on henkilöstöä virka-aikaan ja osa toimii sopimuspalokuntien voimin.

Ympäri vuorokauden miehitetyt paloasemamme sijaitsevat Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen lisäksi Sulkavalla, Puumalassa, Kangasniemellä, Punkaharjulla ja Mäntyharjulla.

Palvelutasopäätös on asiakirja, joka määrittelee toimintakauden suuntaviivat ja on pelastuslautakunnan hyväksymä.

Palvelutasopäätös 2021–2023
Tietosuojaseloste

Lisätietoja
Pelastuspäällikkö, vs. pelastusjohtaja Tuomo Halmeslahti, puh. 044 794 3850
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@espl.fi.

Päätöksenteko

Vuoden 2022 ajan toimimme vielä Mikkelin kaupunkiorganisaation alaisuudessa. Vuoden 2023 alusta alkaen siirrymme osaksi Etelä-Savon hyvinvointialuetta. Kunnat vastaavat vielä vuoden 2022 loppuun asti pelastustoimesta yhteistoiminnassa valtioneuvoston päättämällä alueella siten, kuin siitä säädetään pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetussa laissa.

Vuoden 2022 loppuun asti pelastuslaitoksen päätöksenteossa noudatetaan Mikkelin kaupungin hallintosääntöä sekä Etelä-Savon pelastuslaitoksen johtosääntöä ja yhteistoimintasopimusta.

Pelastusjohtaja vastaa pelastuslaitoksen toiminnasta pelastuslautakunnalle.  Pelastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia ja valvoa pelastuslaitosta koskevien ohjeiden, määräysten ja sopimusten noudattamista.

Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirjat löytyvät täältä.

Pelastuslautakunnan jäsenet:
Markku Kakriainen, puheenjohtaja
Tuomas Tiusanen, varapuheenjohtaja
Minna Ahonen
Juha Hakkarainen
Juuso Halonen
Heli Pitkänen
Veikko Puustinen
Heikki Sopanen
Leena Suhonen
Kirsi Torikka    

Vuodesta 2023 alkaen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto

Vuoden 2023 alusta lähtien olemme osa Etelä-Savon hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Pelastus- ja turvallisuuspalvelut -toimialaa johtaa toimialajohtaja.

Toimiala jakautuu edelleen kolmeen palvelualueeseen, jotka ovat

  • pelastustoiminta
  • onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja
  • turvallisuuspalvelut. 

Aluevaltuusto vastaa Etelä-Savon hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta, käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian ja sen osana olevan palvelustrategian mukaisesti kokonaisuutena.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Aluehallitus vastaa hyvinvointialueen toiminnan yhteensovittamisesta, palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta, omistajaohjauksesta, henkilöstöpolitiikasta sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sopimushallinnan järjestämisestä. Aluehallitus vastaa myös sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtaja vastaa asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi.

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut -toimialajohtaja vastaa pelastus- ja turvallisuuspalveluiden johtamisesta hyvinvointialuejohtajan alaisuudessa.

Lisätietoja
Pelastus- ja turvallisuuspalvelut -toimialajohtaja Seppo Lokka, puh. 044 794 3671
Palopäällikkö Isto Heikkinen, pelastuslautakunnan sihteeri, puh. 044 794 3662
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@espl.fi.

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut Etelä-Savon hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen

  • Pelastus- ja turvallisuuspalvelut -toimialajohtaja Seppo Lokka
  • Pelastustoiminnan palvelut, pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti
  • Onnettomuuksien ennaltaehkäisyn palvelut, riskienhallintapäällikkö Jani Jämsä
  • Turvallisuuspalvelut, turvallisuuspäällikkö Jari Smedberg