Hyppää sisältöön

Valvontatehtäviä ja palotarkastusta

Pelastuslaitoksen toteuttama valvontatyö koostuu palotarkastuksista ja muista valvontatoimenpiteistä, kuten asiakirjavalvonnasta. Kansalaiselle näkyvin asiakirjavalvonnan muoto on asuin- ja vapaa-ajan rakennusten paloturvallisuuden itsearviointi. Palotarkastuksia toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti määräaikaisina ja etukäteen ennakoimattomina ylimääräisinä palotarkastuksina perustuen muiden viranomaisten, yhteisöjen ja kansalaisten toimittamiin ilmoituksiin ja neuvontapyyntöihin. Lisäksi pelastusviranomainen suorittaa palotarkastuksia uudisrakennusten tai muutostyökohteiden käyttöönottovaiheessa, jolloin kiinnitetään huomiota mm. rakenteelliseen paloturvallisuuteen ja pelastustoiminnan edellytyksiin.

Valvontatoiminnan tarkoituksena on tukea turvallisuuskulttuurin kehittämisessä sekä neuvoa ja ohjata onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisemisessä, niihin varautumisessa ja niissä toimimisessa. Rakennuksen paloturvallisuuden kokonaisuuteen vaikuttavat rakennuksen käyttäjien, rakentajien, suunnittelijoiden sekä viranomaisten toimenpiteet.

Valvontatoiminnan tehtävänä on lisätä valmiuksia tunnistaa ja ennaltaehkäistä erilaisia onnettomuus- ja vaaratilanteita.

Pelastuslaitoksen tulee suunnitella etukäteen sille pelastuslaissa määritellyn valvontavelvoitteen toteuttaminen. Suunnittelu perustuu riskien arviointiin ja aiempien vuosien toteutuneisiin valvontatehtäviin. Pelastuslain 79§:n mukainen valvontasuunnitelma ohjaa hyvinvointialueen pelastusviranomaisen käytännön valvontatyötä. Valvontasuunnitelmassa määritetään säännöllisen valvonnan välit ja muut valvontatehtävän toteuttamiseen vaadittavat toimenpiteet. Valvontasuunnitelmassa on otettu huomioon Keski-Suomen pelastuslaitoksen riskianalyysi, palvelutasopäätös sekä talouden vaikutukset.

Katso vuoden 2024 valvontasuunnitelma.

Keski-Suomen pelastuslaitos vastaanottaa pelastussuunnitelmia, pöytäkirjoja ja erilaisia ilmoituksia ensisijaisesti riskienhallinnan keskitettyyn sähköpostiin: riskienhallinta.ks@pelastustoimi.fi

Ohjeita ja neuvontaa paloturvallisuutta, pelastussuunnitelmien laadintaa ja valvontatoimintaa koskevissa asioissa antaa:

Johtava palotarkastaja
Henna Kettunen
040 670 8545
Jyväskylä, keskuspaloasema

Paloinsinöörit
Eteläinen toiminta-alue
Mika Laitinen
0500 753 631
Jyväskylä, Vaajakosken paloasema

Pohjoinen toiminta-alue
Panu Nurmivaara
044 459 6633
Äänekosken paloasema
Äänekoski ja Konnevesi

Palotarkastajat
Jyväskylä paloasemaryhmä
Sami Selkäinaho 
040 637 3015
Keskuspaloasema

Aleksi Paananen
040 634 5187
Keskuspaloasema

Eetu Heiskanen
040 131 8950
Vaajakosken paloasema

Minna Riipinen
040 139 8545
Seppälän paloasema

Meiju Vaattovaara
040 652 4116
Seppälän paloasema

Laukaan paloasemaryhmä 
Tapio Viitanen 
040 593 4293
tapio.j.viitanen@pelastustoimi.fi
Laukaan paloasema
Laukaa ja Hankasalmi

Saarijärven paloasemaryhmä
Timo Kulmala
040 717 0097
Saarijärven paloasema
Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Uurainen ja Saarijärvi

Muut Keski-Suomen kunnat
Aluepalomestarit

Jämsä, Keuruu, Petäjävesi, Multia
Mika Huuskola
Keuruun paloasema

Toivakka, Luhanka, Joutsa
Marko Heikkilä
Joutsan paloasema

Pihtipudas, Kinnula, Kannonkoski, Viitasaari
Henri Vänni
Viitasaaren paloasema

Aluepalomestareiden yhteystiedot
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)pelastustoimi.fi
Poikkeukset ovat huomioitu henkilöiden yhteystiedoissa.