Hyppää sisältöön

Valvontatoiminnan tavoitteena on edistää hyvää turvallisuuskulttuuria alueella ja vähentää tulipaloista aiheutuvia omaisuus- ja henkilövahinkoja. Tavoitteena on valvoa, että rakennusten omistajat ja haltijat sekä toiminnanharjoittajat noudattavat pelastuslaissa määritettyjä velvollisuuksia. Valvontatoiminnalla pyritään myös varmistamaan pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintaedellytykset onnettomuustilanteessa.

Valvontatoiminta sisältää pelastuslain mukaiset valvontatehtävät, kuten erilaiset palotarkastukset ja asiakirjavalvonnan. Asiakirjavalvontaan kuuluu muun muassa yleisötapahtumien pelastussuunnitelmien valvonta ja pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi.

Pelastuslaitos tekee myös osaltaan kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaista kemikaalivalvontaa. 

Lisätietoja

Pelastuspäällikkö

Tilannekeskus puh. 09 8162 8699
pelastuslaitos(a)espoo.fi

Anna palautetta (siirryt Espoon kapungin palautepalveluun)