Hyppää sisältöön

Valvontatoiminnan tavoitteena on edistää hyvää turvallisuuskulttuuria alueella ja vähentää tulipaloista aiheutuvia omaisuus- ja henkilövahinkoja. Tavoitteena on valvoa, että rakennusten omistajat ja haltijat sekä toiminnanharjoittajat noudattavat pelastuslaissa määritettyjä velvollisuuksia. Valvontatoiminnalla pyritään myös varmistamaan pelastustoiminnan ja ensihoidon toimintaedellytykset onnettomuustilanteessa.

Valvontatoiminta sisältää pelastuslain mukaiset valvontatehtävät, kuten erilaiset palotarkastukset ja asiakirjavalvonnan. Asiakirjavalvontaan kuuluu muun muassa yleisötapahtumien pelastussuunnitelmien valvonta ja pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi.

Pelastuslaitos tekee myös osaltaan kemikaaliturvallisuuslainsäädännön mukaista kemikaalivalvontaa.

Asuinrakennusten paloturvallisuuden valvonta

Saitko kodin turvallisuuteen liittyvän itsearviointilomakkeen tai ilmestyikö postilaatikkoosi ilmoitus turvallisuushavainnosta? Osana onnettomuuksien ehkäisytyötä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos valvoo kotien turvallisuutta eri tavoin. Asukkaat ovat keskeisessä roolissa oman kotinsa turvallisuuden ylläpitämisessä ja parantamisessa.

Pelastuslaitos valitsee valvonta-alueet vuosittaisen suunnitelman mukaan. Pelastusviranomaiset tekevät edelleen myös perinteisiä palotarkastuksia. Ne pyritään kohdentamaan tehokkaasti muun muassa itsearviointivastausten, turvallisuushavaintojen, nuohoojien tekemien ilmoitusten sekä muun saadun palautteen perusteella.

Huom! Liikkeellä on ollut valepalotarkastajia, jotka pyrkivät ihmisten asuntoihin. Muistutamme, ettei kotiin tule päästää tuntemattomia ihmisiä. Pelastuslaitoksen työntekijät eivät tarjoa esimerkiksi palovaroittimen tarkastus- tai asennuspalvelua. Pelastuslaitoksen edustajalla on aina käytössään pelastustoimen virkapuku, hän liikkuu pelastuslaitoksen punaisella virka-autolla, jonka katolla on sininen hälytysvalo ja hänellä on pelastustoimen virkakortti, josta henkilöllisyyden ja pelastuslaitoksen tiedot voi tarkistaa. Palotarkastuksista pyritään aina myös ilmoittamaan asukkaalle etukäteen sekä sopimaan palotarkastukselle aika. Jos epäilet onko kyseessä oikea palotarkastaja ja pelastuslaitoksen edustaja, ota yhteys tilannekeskukseemme p. 029 151 2112 (avoinna 24 h).

Pientalojen paloturvallisuuden itsearviointi

Pelastuslaitos postittaa osalle alueensa pientaloasukkaista itsearviointilomakkeen ja ohjekirjasen, joiden avulla asukas voi käydä oman kotinsa turvallisuusasioita läpi. Lomake palautetaan täytettynä pelastuslaitokselle ja ohjekirjanen jää asukkaalle.

Turvallisuushavaintoilmoitus

Osana onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää valvontaa pelastuslaitoksen yksiköt kiertävät asuinalueilla ja ilmoittavat havaitsemistaan turvallisuuspuutteista asukkaille turvallisuushavaintoilmoituksella. Ei siis tarvitse hämmästellä, jos paloauto käy kotikulmillasi tekemässä turvallisuushavaintoja.

Turvallisuushavainnoissa voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi asuintalojen osoitenumeroinnin näkyvyyteen tai tuhopolttojen ennaltaehkäisyyn. Pelastuslaitos muistuttaa, että osoitenumeron selkeä näkyminen voi nopeuttaa avun saapumista perille useilla minuuteilla. Havaituista turvallisuuspuutteista pelastuslaitos antaa pientalojen omistajille suosituksen korjauksesta.

Lisätietoja: Päivystävä palotarkastaja

Lisätietoja

Johtava palotarkastaja

Tilannekeskus puh. 029 151 2112
lansi-uusimaa(a)pelastustoimi.fi

Anna palautetta