Hyppää sisältöön

Varautumisessa ja valmiussuunnittelussa keskeistä on jatkuvuudenhallinta, jonka toimenpiteillä edistetään pelastuslaitoksen kykyä ylläpitää palvelutuotannon jatkuvuus mahdollisimman häiriöttömästi tilanteista ja olosuhteista riippumatta. Vuoden 2023 alusta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastuslaitos vastaa pelastustoimen varautumisen tehtävistä.

Varautumisen ja valmiussuunnittelun kehittämistyön keskeisenä tavoitteena on tuottaa Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselle ja pelastustoimialueelle onnettomuusuhkien, pelastustoimialueen tarpeiden sekä pelastustoimialan säädösten mukaiset väestönsuojelun, varautumisen ja valmiussuunnittelun palvelut.

Varautuminen perustuu ajantasaiseen tilannekuvaan ja riskien arviointiin.