Hyppää sisältöön

Erivapaus eli kelpoisuusvaatimuksista poikkeaminen

Pääsääntöisesti pelastustoimen virkoihin vaaditaan virkaa tai tehtävää vastaava pelastusalan tutkinto. Erityisistä syistä sisäministeriö voi myöntää erivapauden säädetyistä kelpoisuusehdoista.

Erivapausasian saa vireille toimittamalla sisäministeriölle hakemuskirjeen, josta ilmenee, mitä erivapautta (miehistö, alipäällystö vai päällystö) haetaan. Liitteenä tulee olla ajantasainen työtodistus/työtodistukset tai nimikirjanote, josta ilmenee vähintään erivapauden kannalta olennainen pelastustoimen työkokemus. Hakemuksen käsittelyn helpottamiseksi työkokemus olisi hyvä koostaa hakijan toimesta vapaamuotoiseen taulukkoon. Toivottavaa on myös viikkotyöajan näkyminen, jotta voidaan todeta päätoimisuus. Lisäksi liitteeksi tulee laittaa kopiot tutkintotodistuksista ja suoritetuista pelastustoimen kursseista.

Hakemusta arvioidaan seuraavien tekijöiden perusteella:

Miehistön virka tai tehtävä

  • Vähintään 6 vuoden päätoiminen työkokemus pelastustoimintaan päätoimisesti osallistuvan pelastajan / palomiehen viransijaisuudesta tai määräaikaisessa virassa tai tehtävässä toimimisesta pelastuslaitoksella. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista. Sopimuspalokuntatoimintaa ei lueta päätoimiseen työkokemukseen.
  • Hakemuksen liitteenä voi toimittaa työnantajan lausunnon työtehtävien sisällöstä ja niissä suoriutumisesta. Vaatimus 6 vuoden työkokemuksesta on kuitenkin ehdoton eikä siitä poiketa.
  • Jokin ammatillinen loppututkinto, korkeakoulututkinto, ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärän suorittaminen.
  • Pelastustoimen koulutus; vähintään yksikönjohtajakurssi sitä edeltävine kurssivaatimuksineen on suoritettu.

 Alipäällystön virka tai tehtävä

  • Vähintään 6 vuoden päätoiminen työkokemus pelastustoimintaan päätoimisesti osallistuvan alipäällystön viransijaisuudesta tai määräaikaisessa virassa tai tehtävässä toimimisesta pelastuslaitoksella.
  • Hakijan tulee lisäksi pystyä osoittamaan, että hänellä on sellaista koulutusta, joka edesauttaa kelpoisuutta alipäällystötehtävissä toimimiseen.

 Päällystön virka tai tehtävä

  • Vähintään 10 vuoden päätoiminen työkokemus pelastustoimintaan päätoimisesti osallistuvan päällystön viransijaisuudesta tai määräaikaisessa virassa tai tehtävässä toimimisesta pelastuslaitoksella.
  • Hakijan tulee lisäksi pystyä osoittamaan, että hänellä on sellaista koulutusta, joka edesauttaa kelpoisuutta päällystötehtävissä toimimiseen.

Erivapaushakemus liitteineen toimitetaan sisäministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen : kirjaamo.sm@gov.fi tai postitse osoitteella PL 26, 00023 Valtioneuvosto.

Erivapaushakemukseen annettava päätös on maksullinen. Maksu on 260 euroa perustuen sisäministeriön asetukseen sisäministeriön suoritteiden maksullisuudesta, (1003/2020) ja se peritään siinäkin tapauksessa, että hakemus tulee hylätyksi.