Hyppää sisältöön

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on yksi Suomen 22 pelastuslaitoksesta. Laitos tuottaa pelastustoimen palvelut koko Länsi-Uudenmaan alueen kunnille.

Palveluihimme kuuluvat

 • pelastuspalvelu,
 • ensihoito,
 • pelastusviranomaisen suorittama lakisääteinen valvontatoiminta, esim. palotarkastukset,
 • kemikaalivalvonta,
 • palontutkinta,
 • turvallisuuskoulutukset ja -viestintä,
 • sopimuspalokuntatoiminta.

Pelastuslaitoksen hallinto, tilannekeskus ja päätoimipiste sijaitsee keskuspaloasemalla Espoon Sepänkylässä.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella on 12 vakinaista paloasemaa. Paloasemista viisi sijaitsee Espoossa. Muut asemat sijaitsevat Hangossa, Karjaalla (Raasepori), Karkkilassa, Kirkkonummella, Lohjalla, Nummelassa (Vihti) ja Tammisaaressa (Raasepori). Vakinaiset paloasemat ovat jatkuvassa ympärivuorokautisessa hälytysvalmiudessa.

Vakinaisten paloasemien lisäksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella toimii yli 40 sopimuspalokuntaa.

Organisaatio

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos siirtyi osaksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen organisaatiota 1.1.2023. Pelastuslaitosta johtaa pelastusjohtaja.

Pelastuslaitos jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin:

 1. Suunnittelu ja ohjaus.
 2. Palvelutuotanto.
 3. Tuotannon tuki.

Palveluyksiköitä johtavat palveluyksikköjohtajat.

Palvelutuotanto jakautuu seuraaviin alueisiin:

 1. läntinen palvelualue,
 2. itäinen palvelualue,
 3. pohjoinen palvelualue. 

Strategia

Arvomme 

Arvoihimme kuuluu toimia:

 • ammatillisesti,
 • inhimillisesti,
 • luotettavasti ja
 • yhteistyössä.

Perustehtävämme

Parannamme ihmisten turvallisuutta ja vähennämme onnettomuuksia:

 • Neuvomme, ohjaamme, koulutamme ja valvomme.
 • Pelastamme ihmisiä ja omaisuutta, suojelemme ympäristöä sekä autamme hätätilanteissa.
 • Olemme jatkuvassa valmiudessa.

Visiomme 2030

 • Olemme luotettavia ja arvostettuja ammattilaisia.
 • Olemme parantaneet ympäristömme turvallisuutta. Toimimme asiakaslähtöisesti.
 • Työyhteisössämme ollaan sitoutuneita, motivoituneita ja voidaan hyvin.

Strategiset tavoitteemme

 • Kehitämme toimintaamme rohkeasti ja tavoitteellisesti myös kokeilukulttuuria hyödyntämällä.
 • Arvioimme ja kehitämme toimintamme laatua.
 • Varmistamme suorituskykyvaatimusten mukaiset resurssit.
 • Tuemme henkilöstömme ammatillista kehittymistä.
 • Edistämme yhdessä työhyvinvointia ja vahvistamme sisäistä yhteistyötä.
 • Parannamme johtamista ja toiminnan vastuullisuutta.

Hallinto

Alueeseemme kuuluvat 10 kuntaa: Espoo, Hanko, Lohja, Inkoo, Siuntio, Karkkila, Kauniainen, Kirkkonummi, Raasepori ja Vihti.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointalueen Valmius- ja turvallisuuslautakunnan tehtävät

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö

Päätöksenteko

Pelastuslaitoksemme päätöksenteosta löydät lisätietoa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännöstä.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Valmius- ja turvallisuuslautakunnan aineistot.

Palvelutasopäätös

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen toiminta ja kehittäminen perustuvat pelastuslain mukaiseen palvelutasopäätökseen.

Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen sisältyy myös suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Palvelutasopäätös on voimassa määräajan.

Espoon kaupungin hallintosäännön mukaan Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasosta päättää pelastuslaitoksen johtokunta.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös

Uudenmaan pelastuslaitosten riskianalyysi

Helsingin ja Uudenmaan pelastuslaitokset ovat laatineet yhteisen riskianalyysin. Se kuvaa pelastuslaitosten toiminta-alueen keskeisimpiä riskejä.

Uudenmaan pelastuslaitosten riskianalyysi

Tietosuojaselosteet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 määrittää periaatteet henkilötietojen käsittelylle. Tietosuojalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla suojataan henkilön yksityisyys henkilötietojen käsittelyssä. Tämä tarkoittaa asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien henkilötietojen suojaamista. Tietosuojan tavoitteena on huolehtia henkilötietojen oikeaoppisesta ja lainsäädännön mukaisesta käsittelystä, jolloin minimoidaan tietojen väärinkäytön mahdollisuudet.

Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan. Rekistereistä on laadittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet. Tietosuojaselosteissa kerrotaan asiakkaan oikeuksista ja miten henkilötietoja käsitellään kunkin rekisterin kohdalla, esim. mitä tietoja kerätään ja miten tietoja suojataan.

Rekisteriselosteet löytyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Lisätietoja

Pelastusjohtaja

Tilannekeskus puh. 029 151 2112,

lansi-uusimaa@pelastustoimi.fi

Anna palautetta