Hyppää sisältöön

Ennaltaehkäisy on tärkeää

Onnettomuuksien ehkäisyllä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään pienentämään onnettomuuden todennäköisyyttä ja ennalta varautumalla vähentämään onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja.
Onnettomuuksien ehkäisyn ydintehtäviä ovat ihmisten ohjaus, neuvonta ja koulutus sekä valvontatehtävät.

Valvontatehtävät

Pelastuslaitos valvoo alueellaan pelastuslaissa määriteltyjen varautumisvelvollisten vastuiden ja tehtävien noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitos tekee palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Palotarkastusten yhteydessä pelastusviranomaiset kiinnittävät huomiota myös muiden onnettomuuksien kuin tulipalojen ehkäisyyn. Pelastuslaitoksella on myös kemikaaliturvallisuuslain mukaisia viranomaistehtäviä.

Paloturvallisuuden itsearviointi

Turvallisuuden edistämiseksi pelastuslaitos tekee palotarkastusten lisäksi myös muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Valvontasuunnitelman mukaisesti toimeenpannaan alueittain ns. paloturvallisuuden itsearviointeja, jotka kiinteistön omistaja tai haltija tekee pelastusviranomaisen pyynnöstä ja ohjeiden mukaan.

Maksut ja laskutus

Satakunnan pelastuslaitoksen toimialueen valvonta- ja tarkastusmaksut (voimassa 1.1.2023 alkaen, kaikki hinnat alv 0%).

Asuinrakennusten määräaikaiset valvontamaksut ovat maksuttomia.
Asuinrakennusten kuten omakotitalojen, rivitalojen ja kerrostalojen yleiset, määräaikaiset palotarkastukset säilyvät edelleen maksuttomina. Asuinrakennusten palotarkastuksia tehdään keskimäärin 10 vuoden välein.

Asuinrakennuksiin kuitenkin kohdistuu myös maksullisia toimenpiteitä kuten:

  • Palotarkastus (pyydetty tai ylimääräinen)
  • Erityinen palotarkastus (ei pelastussuunnitelmavelvolliset)
  • Erityinen palotarkastus (pelastussuunnitelmavelvolliset)
  • Jälkitarkastus (ei ao. tuntiveloitusta)

Perusmaksu kaikkiin 50,00€. Tuntiveloitus tunnin (60 min.) ylittävältä ajalta on 50,00€/alkava tunti.

Yritysten ja laitosten valvontamaksut
Yritysten ja laitosten palotarkastukset ovat pääsääntöisesti maksullisia. Yrityksissä ja laitoksissa palotarkastusmaksun maksaa joko rakennuksen omistaja, haltija tai toiminnanharjoittaja sen mukaan, miten he ovat esimerkiksi vuokrasopimuksessa sopineet. Perusmaksu sisältää kaksi työtuntia, minkä lisäksi tarvittaessa peritään tuntihinta jokaiselta alkavalta tunnilta. Tarkastukseen sisältyvään aikaan lasketaan mukaan varsinaisen tarkastuksen lisäksi tarkastusta edeltävät työtehtävät, matkat ja pöytäkirjan laatimiseen kulunut työaika. Määräaikaisia palotarkastuksia tehdään yrityksiin ja laitoksiin 1 – 5 vuoden välein.

Yrityksiin ja laitoksiin kohdistuvia maksullisia toimenpiteitä ovat:

  • Palotarkastus (määräaikainen)
  • Palotarkastus (pyydetty tai ylimääräinen)
  • Erityinen palotarkastus
  • Jälkitarkastus (ei ao. tuntiveloitusta)
  • Yleisötilaisuuden palotarkastus

Perusmaksu (sis. 2h työaikaa) kaikkiin 100,00€. Tuntiveloitus kahden tunnin (2h) ylittävältä ajalta on 50,00€/alkava tunti.

Erhemaksut
Hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen erhemaksu on 830,00€. Peritään kolmannesta ja sitä seuraavista erheellisistä hälytyksistä 12kk:n aikana.

Turvallisuus on yhteinen asia

Turvallisuuden ylläpitäminen kuuluu kaikille ja vaikutamme osaltamme elinympäristömme turvallisuuteen. Kaikilta onnettomuuksilta ei valitettavasti voida välttyä, mutta ennaltaehkäisyllä onnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä. Jos onnettomuus kuitenkin osuu kohdalle, voivat vahingot jäädä hyvän varautumisen ansiosta pienemmiksi.