Hyppää sisältöön

Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ennaltaehkäisytehtävillä tähdätään siihen, ettei onnettomuutta synny tai jos syntyy, sen vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi.

Valvonta ja palotarkastus

Valvonnan painopisteenä on onnettomuuksien ehkäiseminen sekä rakennusten käytönaikaisen poistumisturvallisuuden ja pelastustoiminnan edellytysten turvaaminen.

Turvallisuusviestintä ja -koulutus

Tuotamme turvallisuuskoulutuspalveluita eri kohderyhmille. Suunnittelemme sisällöt yhdessä asiakkaan toiveiden mukaisesti.
 

Pelastustoiminta

Tehtävänämme on auttaa, jos ennaltaehkäisystä ja varautumisesta huolimatta tapahtuu onnettomuus.

 

Varautuminen ja valmiussuunnittelu

Varautumisella turvataan yhteiskunnan toimintaa kaikissa tilanteissa.
 

Sopimuspalokunnat

Sopimuspalokuntatoiminnalla on keskeinen rooli pelastustoiminnan palveluiden tuottamisessa Etelä-Karjalassa. Etelä-Karjalan alueella on 25 sopimuspalokuntaa.

Pelastussuunnitelmat

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen alueella löytyy isoja tuotantolaitoksia, joihin pelastuslain perusteella pelastuslaitos laatii ulkoisen pelastussuunnitelman.

Kehittäminen

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen kehittämistoiminta tapahtuu oman toimintaympäristön ja turvallisuuden tunteen parantamiseksi.

Ensihoito

Etelä-Karjalan pelastustoimen alueella ensihoidon järjestämisestä ja tuottamisesta vastaa kokonaisuudessaan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ensihoitoyksikkö.