Hyppää sisältöön

Pelastuslaitos on osa Kanta-Hämeen hyvinvointialuetta

Organisaatio

Kanta-Hämeen pelastuslaitos eli Kanta-Hämeen hyvinvointialueen (Oma Häme) pelastustoimen toimiala on yksi hyvinvointialueen neljästä toimialasta. Pelastuslaitosta johtaa toimialajohtaja, pelastusjohtaja Petri Talikka.
Pelastuslaitoksen palvelut on jaettu neljään tulosalueeseen ja viiteen palvelualueeseen seuraavasti:

Toimialasidonnaiset tukipalvelut
- tekniset palvelut

Onnettomuuksien ehkäisy ja varautuminen
- riskienhallinta
- varautuminen, joka hoitaa myös hyvinvointialueen organisaation tehtäviä

Pelastustoiminta
- valmiustoiminta
- pelastustoiminnan kehittäminen

Ensihoito
- ei erillisiä palvelualueita

Kuvassa on Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen organisaatio jaettuna neljään tulosalueeseen ja edelleen viiteen palvelualueeseen.

 

Lisätietoja hyvinvointialueen organisaatiosta ja päätöksenteosta Oma Hämeen verkkosivuilla.

Palvelutasopäätös

Pelastustoimen järjestäjän on tehtävä päätös pelastustoimen palvelutasosta. Hyvinvointialue on lokakuussa 2023 tehnyt päätöksen palvelutasosta vuosille 2024-2026, mutta sitä jouduttaneen päivittämään vuoden2024 alkupuolella vaihteessa.

Omavalvonta

Lain mukaan hyvinvointialueen on varmistettava omavalvonnalla pelastustoimen tehtäviensä lainmukainen hoitaminen sekä palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus. Hyvinvointialueen on laadittava omavalvontaohjelma, joka on julkaistava julkisessa tietoverkossa. Omavalvontaohjelma julkaistaan myöhemmin.

Tietosuojaselosteet

Pelastuslaitoksen rekisterejä koskevat tietosuojaselosteet julkaistaan Oma Hämeen verkkosivuilla.

Vaaralliset kohteet ja ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslaitos on laatinut ulkoiset pelastussuunnitelmat erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista. Kohteista kerrottu tarkemmin sivulla Vaarakohteet.

Lue lisää:

Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) 16 §
Sisäministeriön asetus pelastustoimen palvelutasopäätöksestä (1225/2022)
Kanta-Hämeen pelastustoimen palvelutasopäätös (pdf) vuosille 2024-2026