Hyppää sisältöön

Pelastuslaitos on osa Kanta-Hämeen hyvinvointialuetta

Organisaatio

Kanta-Hämeen pelastuslaitos eli Kanta-Hämeen hyvinvointialueen (Oma Häme) pelastustoimen toimiala on yksi hyvinvointialueen neljästä toimialasta. Pelastuslaitosta johtaa toimialajohtaja, pelastusjohtaja Petri Talikka.
Pelastuslaitoksen palvelut on jaettu neljään tulosalueeseen ja viiteen palvelualueeseen seuraavasti:

Toimialasidonnaiset tukipalvelut
- tekniset palvelut

Onnettomuuksien ehkäisy ja varautuminen
- riskienhallinta
- varautuminen, joka hoitaa myös hyvinvointialueen organisaation tehtäviä

Pelastustoiminta
- valmiustoiminta
- pelastustoiminnan kehittäminen

Ensihoito
- ei erillisiä palvelualueita

Lisätietoja hyvinvointialueen organisaatiosta ja päätöksenteosta Oma Hämeen verkkosivuilla.

Palvelutasopäätös

Pelastustoimen järjestäjän on tehtävä päätös pelastustoimen palvelutasosta. Tällä hetkellä Kanta-Hämeessä on voimassa Hämeenlinnan kaupungin pelastuslautakunnan 7.12.2021 vuosille 2022–2025 tekemä palvelutasopäätös. Sisäministeriön antaman asetuksen mukaan pelastustoimen nykyisen järjestäjän eli hyvinvointialueen tulee tehdä uuden asetuksen mukainen päätös palvelutasosta viimeistään 1.12.2023. Uusi päätös on valmistelussa ja se julkaistaan syksyllä 2023.

Omavalvonta

Lain mukaan hyvinvointialueen on varmistettava omavalvonnalla pelastustoimen tehtäviensä lainmukainen hoitaminen sekä palvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus. Hyvinvointialueen on laadittava omavalvontaohjelma, joka on julkaistava julkisessa tietoverkossa. Omavalvontaohjelma julkaistaan myöhemmin.

Tietosuojaselosteet

Pelastuslaitoksen tietosuojaselosteet julkaistaan myöhemmin.

Vaaralliset kohteet ja ulkoiset pelastussuunnitelmat

Pelastuslaitos on laatinut ulkoiset pelastussuunnitelmat erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista. Kohteista kerrottu tarkemmin sivulla Vaarakohteet.

Lue lisää:

Laki pelastustoimen järjestämisestä (613/2021) 16 §
Sisäministeriön asetus pelastustoimen palvelutasopäätöksestä (1225/2022)
Kanta-Hämeen pelastustoimen palvelutasopäätös (pdf) vuosille 2022-2025